Bilten – Iskustvo Perua: Intervju sa Franciscom Soberonom

Francisco Soberon je u periodu od 12-15. decembra bio gost FHP-a i učestvovao je na seminaru Reparacije – pravna i moralna obaveza države prema žrtvama, koji je FHP organizovao 14. decembra u Beogradu, u saradnji sa Međunarodnim centrom za tranzicionu pravdu iz Njujorka uz finansijsku podršku Švedskog helsinskog komiteta za ljudska prava.

Bilten o tranzicionoj pravdi – Intervju sa Franciscom Soberonom

Share