Prvi osnovni sud: država obavezna da plati 160.000 dinara za mučenje Bošnjaka u Prijepolju 1993. godine

Fond za humanitarno pravo smatra da je presuda kojom se država Srbija obavezuje da isplati 160.000 dinara Seadu Rovčaninu, predstavlja pre uvredu nego pravednu satisfakciju za ono što je Sead Rovčanin preživeo.

FHP je 11. maja 2010. godine primio presudu Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom se država Srbija obavezuje da isplati 160.000 dinara Seadu Rovčaninu,  Bošnjaku iz sela Gračanica [opština Prijepolje], zbog odgovornosti za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici SUP-a Prijepolje u oktobru 1993. godine.

FHP je u okviru svog programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija, tužbu za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime Seada Rovčanina podneo 30. jula 2007. godine.

U presudi sudskog veća kojim je predsedavala sudija Nada Šajić utvrđeno je da su u oktobru 1993. godine pripadnici MUP-a mučili Seada Rovčanina u cilju iznuđivanja priznanja da poseduje oružje te da zbog toga danas trpi psihičke posledice koje umanjuju njegovu opštu životnu aktivnost. Sud je obavezao državu da zbog odgovornosti za torturu koju su počinili pripadnici MUP-a Seadu Rovčaninu isplati obeštećenje u iznosu od 160.000 dinara.

FHP smatra da je dosuđeni iznos obeštećenja nesrazmeran i neprimeren nepovratno narušenom zdravlju Seada Rovčanina sa čijim će se posledicama suočavati do kraja svog života. Pored toga, FHP smatra i da je sud, dosuđujući ovako nizak iznos obeštećenja, minimizirao odgovornost države i onih koji su postupali u njeno ime za kršenje osnovnih ljudskih prava.    Advokat FHP-a će Apelacionom sudu u Beogradu izjaviti žalbu na ovu presudu.

Činjenice slučaja:  Policajci OUP Prijepolje su tokom policijske akcije pronalaženja nelegalnog oružja kod bošnjačkog stanovništva, 27. oktobra 1993. godine, izvršili pretres kafane Složna braća u selu Gračanica i tom prilikom su uhapsili Seada, kao i njegovog oca Kadriju i stričeve Abida i Saliha Rovčanina. Sproveli su ih u policijsku stanicu u Prijepolju. U međuvremenu, policajci su  izvršili pretres njegove porodične kuće u selu Gračanica, ali u njoj nisu pronašli nikakvo oružje. U policijskoj stanici, sa Seadom Rovčaninom je razgovarao policajac Mileta Novaković, koji mu se predstavio kao ”šef”. Rekao je Seadu ”da do sutra mora propevati” o svemu što bude pitan. Ujutro, oko 6:00 časova Mileta Novaković ga je odveo u drugu kancelariju u kojoj su bili inspektori Stanko Bezarević i Dušan Maričić. Mileta Novaković je tražio od Seada Rovčanina da prizna gde je oružje i da ga preda policiji. Sead je uporno ponavljao da nema oružje. Tokom ispitivanja inspektor Mileta Novaković ga je par puta udario u stomak pendrekom. Zatim mu je naredio da skine cipele i čarape i da klekne na sedište stolice, a Dušan Maričić je pendrekom počeo da ga udara po tabanima. Batinanje po tabanima je trajalo pola sata. Ovo maltretiranje je prekinuo policajac sa nadimkom ”Grbo”, samim tim što je ušao u kancelariju. Kada su prestali sa batinanjem, Seadu je neko doneo lavor sa hladnom vodom u koji je stavio noge. On je tada, zbog straha da se batinanje može nastaviti, potpisao izjavu koju mu je već otkucanu doneo inspektor Stanko Bezarević. Tek nakon pola sata uspeo je da stane na noge i da hoda. Posle dva-tri sata izveli su ga pred istražnog sudiju Opštinskog suda u Prijepolju. Opštinski sud u Prijepolju osudio je u decembru 1994. godine Seada Rovčanina za krivično delo neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja, između ostalog na osnovu izjave koju je potpisao u policijskoj stanici.

U periodu 1992-95. godine, u akcijama pronalaženja nelegalnog naoružanja u Sandžaku, pripadnici MUP Srbije su vršili pretrese muslimanskih kuća i tom prilikom neosnovano su priveli nekoliko stotina Bošnjaka. Svi privedeni, sumnjičeni su da poseduju nelegalno naoružanje ili da učestvuju u ”aktivnostima protiv države”, iako je samo kod nekolicine pronađeno oružje bez dozvole. Većina privedenih lica svedočila su o brutalnoj torturi koju su prema njima primenjivali radnici SDB i lokalne policije u cilju iznuđivanja priznanja o posedovanju nelegalnog oružja. O ovim događajima nije sprovedena ozbiljna istraga a prema podacima FHP, policajci koji su učestvovali u batinjanju sandžačkih Bošnjaka i danas su zaposleni u MUP Srbije. FHP raspolaže izjavama žrtava o učešću Milete Novaković u primoravanju privedenih sandžačkih Muslimana na davanje lažnog iskaza o posedovanju oružja. Zbog toga je FHP 29. juna 2006. godine uputio zahtev tadašnjem premijeru Srbije Vojislavu Koštunici i Ministru unutrašnjih poslova Srbije Draganu Jočiću za pokretanje postupka radi utvrđivanja činjnenica o odgovornosti Milete Novakovića za kršenje osnovnih ljudskih prava. Do danas FHP nije primio odgovor na upućeni zahtev.

Share