Akcija za ljudska prava: Saopštenje povodom novog napada na Slobodana Pejovića

Crnogorska policija je odgovorna za zaštitu života i imovine Slobodana Pejovića, ključnog svjedoka u slučaju Ratnog zločina protiv izbjeglica 1992. godine i čovjeka koji je svojim svjedočenjem o zločinu spasio čast crnogorske policije, što će, vjerujemo, buduće generacije umijeti da cijene.

Serija neistraženih napada na život i imovinu Slobodana Pejovića, koji su započeli od njegovog odbijanja da učestvuje u zločinu hapšenja izbjeglica 1992. godine i traju u kontinuitetu od njegovog prisilnog penzionisanja iz policije 1994. godine, ukazuje na propuste policije i povlađuje zločincima koji nekažnjeno nastavljaju da ga ugrožavaju. Na ovakav način država dozvoljava saopštavanje poruke da će loše proći svi koji odluče da prijave zločince i pomognu sprovođenje bilo kakve pravde.

Akcija za ljudska prava apeluje na nadležne državne organe  da na Slobodana Pejovića u dogovoru sa njim primjene mjere iz Programa zaštite svjedoka, na osnovu Zakona o zaštiti svjedoka iz 2004. godine.

Danas smo ponovo apelovali na međunarodne organizacije da utiču na državne organe Crne Gore da obezbijede ozbiljnu istragu dosadašnjih napada na Pejovića i zaštite njega i njegovu porodicu.

Za Akciju za ljudska prava,

Tea Gorjanc-Prelević
Urednica programa

Podgorica, Crna Gora

Share