Hitno smeniti upravu Sava centra

Organizacije za ljudska prava zahtevaju od Skupštine grada Beograda da hitno smeni direktora i rukovodstvo Javnog preduzeća “Sava centar” zbog diskriminacije organizacije koja se bori za prava osoba drugačije seksualne orijentacije.

Uprava „Sava centra“ zabranila je konferenciju nevladine organizacije „Gej-strejt alijansa“ koja je trebalo da se održi u „Medija centru“ 26. februara 2009. godine. Medija centar je zakupac prostora u Sava centru, u kome je konferencija za štampu trebalo da bude održana i na kojoj je trebalo da bude predstavljen Godišnji izveštaj o pravima LGBT osoba u Srbiji. Iz reagovanja rukovodstva Sava centra, jasno je da je jedini razlog za ovakav postupak činjenica da se organizacija koja je organizator konferencije za štampu zalaže za prava gej osoba. Na konferenciji za štampu je trebalo da učestvuje i Marko Kardžić, državni sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava.

Posle odluke JP „Sava Centar“, usledile su izjave pomoćnika direktora u kojima se pravda diskriminatorno postupanje. Zbog toga, grad Beograd ima zakonsku i moralnu obavezu da hitno smeni celokupno rukovodstvo Sava centra i time jasno pokaže da poštuje ustavne odredbe o zabrani svake diskriminacije i međunarodne standarde koji garantuju jednakost građana. Sve dok se to ne desi, organizacije za ljudska prava ce bojkotovati dešavanja i neće organizovati svoje skupove u Sava centru.

Odluka je doneta nekoliko dana nakon usvajanja predloga Opšteg zakona protiv diskriminacije na sednici Vlade Srbije. Predlog zakona zabranjuje diskriminaciju na osnovu svih ličnih svojstava, pa tako i na osnovu seksualne orijentacije i predviđa kazne za sve koji vrše diskriminaciju po bilo kom osnovu. Odluka Sava centra je u suprotnosti sa zajedničkim naporima državnih institucija i civilnog društva da se diskriminatorno postupanje sankcioniše i da se zaštite sve žrtve diskriminacije u Srbiji.

Slede potpisi:

Inicijativa mladih za ljudska prava
Centar za unaređivanje pravnih studija
Komitet pravnika za ljudska prava
Fond za humanitarno pravo
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Žene u crnom
Centar za nenasilnu akciju
CHRIS mreža
Inicijativa za inkluziju “VelikiMali”
Anti Trafiking Centar – ATC
Udruzenje studenata sa hedikepom
NUNS

Share