FHP-Kosovo: pravično suđenje i presuda Srbinu za četvorostruko ubistvo na Kosovu

Međunarodno veće za maloletnike Okružnog suda u Prištini/Prishtinë, kojim predsedava sudija Dennis Luebke izreklo je 10. februara 2009. godine presudu kojom je MS osuđen zbog četvorostrukog teškog ubistva i dva pokušaja ubistva u junu 1999. u Prištini/Prishtinë i izreklo mu maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. MS je u vreme izvršenja krivičnog dela bio maloletan.

Suđenje MS je bilo pravično i u skladu sa odredbama zakona Kosova koji regulišu krivični postupak prema maloletnicima.   Maksimalna kazna koju je sud izrekao predstavlja samo delimičinu satisfakciju za žrtve i porodice žrtava, koje očekuju da se pred licem pravde nađu i ostali počinioci zločina.

Optužnim predlogom od 18. novembra 2008. godine, MS je stavljeno na teret da je 15. juna 1999. godine u Prištini u naselju Sunčani breg sa još tri osobe srpske nacionalnosti, koje se nalaze u bekstvu, ubio Albance Arijanita Berishu, Urana Ajeti, Veneta Bajramaja i Nezira Gashija, dok je Ardijana Gashija ranio. Arijanit Berisha, Uran Ajeti i Venet Bajramaj su ubijeni na licu mesta dok je Nezir Gashi, podlegao ranama nekoliko dana kasnije.

Tokom glavnog pretresa, koji je bio zatvoren za javnost, sud je saslušao šest svedoka optužbe, jednog svedoka odbrane i jednog svedoka tužilaštva na čijem je svedočenju insistirala odbrana. Takođe kao dokaz sud je prihvato i tokom rasprave pročitane izjave svedoka optužbe, koje su date u toku predkrivičnog postupka. SM je osporavao bilo kakvu vezu sa optužbama.

Izuzetna efikasnost suda u ovom postupku treba da posluži kao standard suđenja za teška kršenja ljudskih prava na Kosovu.

Share