Saopštenje za javnost o ispadu Velimira Ilića

Proces urušavanja ugleda Skupštine Republike Srbije dostigao je svoju kulminaciju jučerašnjim šovinističkim ispadom predsednika Nove Srbije Velimira Ilića. Njegov jasan poziv na diskriminaciju građana i građanki Srbije koji nisu pravoslavni Srbi u sebi sadrži sve elemente teškog krivičnog dela i direktno dovodi u pitanje ustav Srbije i demokratski poredak u celini.

Nije reč tek o incidentu ekscentričnog političara koji ne želi da se pomiri sa sopstvenom marginalizacijom, već i o izrazu kontinuiteta politike zaborava prošlosti i relativizovanja zločina koji su počinjeni protiv svih drugačijih i različitih. Među tim zločinima, od kojih je deo počinjen i na teritoriji Srbije, nikako ne smemo zaboraviti one čije su žrtve Bošnjaci u Sandžaku. A Ilićev istup usmeren je na obnovu atmosfere u kojoj se etničko čišćenje doživljava kao izraz patriotizma.

Ubeđene u to da demokratske snage u Srbiji imaju snage da se suprotstave takvim opasnim tendencijama pozivamo organe tužilaštva (a po potrebi i Ustavni sud):

– da preduzmu zakonom predviđene mere za sankcionisanje najtežih krivičnih dela usmerenih protiv ustavnog poretka;

– od skupštinskih organa očekujemo da ne sprečavaju krivični progon lica koje Srbiju očigledno želi da vrati u godine masovnog kršenja ljudskih prava i državno organizovanog zločina.

U Beogradu, 13. februara 2009.


Žene u crnom – Beograd

Komitet pravnika za ljudska prava – Beograd

Fond za humanitarno pravo – Beograd

Share