Nevladine organizacije zahtevaju hapšenje ratnih zločinaca

Povodom  obeležavanja trinaeste godišnjice genocida u Srebrenici, dole potpisane organizacije za ljudska prava izdaju sledeće saopštenje:


Nevladine organizacije zahtevaju hapšenje ratnih zločinaca


Saopstenje-Srebrenica

Ove godine navršava se 60 godina od donošenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida. To nas posebno obavezuje da podsetimo predsednika Srbije, premijera, ministre, poslanike Narodne skupštine Srbije, verske starešine i vernike, lidere i članove političkih partija, udruženja, sindikate, profesore, studente, mlade i sve građane i građanke Srbije da naša država još uvek nije ispunila obaveze koje proističu iz Presude Međunarodnog suda pravde o nepoštovanju Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.  

Međunarodni sud pravde je 27.februara 2007.godine doneo presudu kojom je utvrdio da je Srbija prekršila obavezu sprečavanja genocida (prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida), u odnosu na genocid koji se dogodio u Srebrenici u julu 1995. godine. Sud je konstatovao da je Srbija prekršila svoju obavezu prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida jer nije izručila Ratka Mladića, optuženog za genocid i saučesništvo u genocidu, radi suđenja pred Haškim tribunalom, i pošto na taj način nije u potpunosti sarađivala sa tim Tribunalom.  

Sud je 27. februara 2007.godine doneo odluku da Srbija odmah preduzme efikasne korake u cilju obezbeđivanja punog poštovanja obaveze prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, u cilju kažnjavanja akata genocida i prebacivanja optuženih za genocid radi suđenja u Haškom tribunalu, i potpune saradnje sa tim Tribunalom. Od tada, Srbija nije preduzela nijedan korak da uhapsi optužene za najteži zločin među ratnim zločinima nego je nastavila da štiti haške optužene od krivične odgovornosti.  

Nevladine organizacije za ljudska prava pozivaju vlasti Republike Srbije da odmah sprovedu odluku Međunarodnog suda pravde o hapšenju Ratka Mladića i ostalih haških optuženika, Radovana Karadžića i Gorana Hadžića, i time prestanu da krše odredbe Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida i pravo porodica žrtava na pravdu.

Pred nama je 11. juli, godišnjica genocida u Srebrenici, što nas, građane i građanke, i vlast u Srbiji, posebno obavezuje da pokažemo da su nam žrtve bitne i da prihvatimo odgovornost za nepravdu koja im je počinjena u julu 1995. godine.

Fond za humanitarno pravo

Helsinški odbor za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava

JUKOM Komitet pravnika za ljudska prava 

Žene u crnom

Queeria centar

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Share