Država odgovorna za prisilnu mobilizaciju izbeglica

Vrhovni sud Srbije (VSS) je 19. jula 2006. godine, odbio zahtev države da I Opštinski sud u Beogradu ponovo sprovede postupak povodom tužbe koju je Fond za humanitarno pravo (FHP) 1998. godine podneo u ime sedmorice prinudno mobilisanih izbeglica iz Hrvatske.

Ovom odlukom VSS je potvrdio odgovornost Srbije za kršenje slobode i povredu prava izbeglica garantovanih Konvencijom o statusu izbeglica. Istom odlukom VSS je potvrdio i obavezu Srbije da žrtvama, na ime novčane kompenzacije, isplati ukupno 2 380 000 dinara.

Gugleta Stojan, Kasap Mile, Simić Đorđe, Dereta Zdravko, Živković Slavko, Kosović Đuro i Ljubišić Mirko izbegli su iz Hrvatske u Srbiju, za vreme vojne operacije Olujau avgustu1995. godine, strahujući za svoj i živote svojih porodica. Dolaskom u Srbiju, oni su stekli status izbeglica u skladu sa domaćim zakonodavstvom i sa odredbama Konvencije o statusu izbeglica. Međutim, njihov izbeglički status nije bio prepreka pripadnicima MUP-a Srbije, da ih vrlo brzo liše slobode. Sa lažnim ili bez ikakvog obrazloženja, uz upotrebu sile i u prisustvu članova porodice, policajci su većinu njih lišili slobode odmah po prelasku granice a neke u prihvatnim centrima. Zatim, uz jako obezbeđenje, sprovodili su ih u Erdut, u kamp Srpske dobrovoljačke garde. Po dolasku u kamp, bili su izloženi izrazito ponižavajućem ponašanju i nasilju. Nakon završene „obuke“ u kampu, svi su prisilno uključeni u jedinice Vojske Republike Srpske Krajine.

Tokom leta 1995. godine, pripadnici MUP-a Srbije neosnovano lišili slobode oko 10 000 izbeglica iz Hrvatske i BiH, koje su zatim sproveli na teritorije Hrvatske i BiH. Tamo su pod prinudom i protivno svojim ubeđenjima morali učestvovati u vojnim operacijama u sastavu Vojske Republike Srpske Krajine i Vojske Republike Srpske. Veliki broj njih je u tim operacijama izgubio život a mnogi i danas trpe fizičke i psihičke posledice.

FHP podseća da su u Srbiji žrtve masovnih kršenja ljudskih prava u prošlosti, prinuđene da zbog odsustva državnih programa reparacija, kroz pojedinačne sudske postupke dolaze do pravde. FHP je pred sudovima u Srbiji zastupao i još uvek zastupa preko 700 prinudno mobilisanih lica u postupcima za naknadu štete protiv Republike Srbije.

 

Share