Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava traže obezbeđenje uslova za utvrđivanje činjenica i donošenje pravde za ubistvo premijera Srbije

Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava – YUKOM izražavaju veliku zabrinutost zbog neodgovornog odnosa učesnika u postupku protiv optuženih za ubistvo premijera Zorana Ðinđića.

Nerazdvajanjem postupka protiv 13 optuženih za ubistvo premijera, sud i tužilaštvo su doprineli stvaranju utiska u javnosti da ubistvo premijera nosi istu težinu kao i kriminalne radnje poput razbojništva, trgovine narkoticima, pljačke automobila i slično tome. Ovaj ozbiljan propust može biti otklonjen ukoliko sud usvoji predlog zamenika specijalnog tužioca od 10. februara 2004. godine da se izdvoji postupak za ubistvo premijera Ðinđića. Fer i pravično suđenje optuženima neprestano ugrožavaju nekoliko branilaca okrivljenih, ometajući sudski postupak neprimerenim ponašanjem, zloupotrebom svojih ovlašćenja na prigovor i žalbu i nepoštovanjem institucije suda čiji je zadatak da donese pravdu za optužene i žrtvu. Napuštanjem sudnice, 24. decembra 2004. godine, prvi put u istoriji Srbije, branioci koju su to učinili, odrekli su se advokatske etike, odajući utisak u javnosti da zastupaju interese onog dela Srbije koji ubistvo premijera Ðinđića vidi kao patriotski čin. Sudskom veću se mora zameriti što nije, u skladu sa zakonskom obavezom, kaznilo ovu vrstu neprimerenog ponašanja branilaca okrivljenih, čime bi sprečilo pokušaj ponovljenog narušavanja integriteta suda i samih sudija. Posebno zabrinjava nereagovanje Advokatske komore Srbije, koja ima obavezu da čuva ugled profesije i preduzima mere isključenja prema članovima koji kaljaju profesiju advokata.

Fond za humanitarno pravo i Komitet pravnika za ljudska prava traže poštovanje institucije suda, kao uslova za uspostavljavanje vladavine prava, čemu je težio premijer Srbije Zoran Ðinđić. FHP i YUCOM pozivaju Advokatsku komoru, pre svega, advokate, profesionalna udruženja pravnika i sudija, nevladine organizacije i građane da podrže princip vladavine prava i tako pomognu uspostavljanju zakonitosti u Srbiji.

 

Share