Ponižavajuća odšteta kosovskim Albancima koji su preživeli torturu pripadnika MUP-a

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da trojici kosovskih Albanaca isplati odštetu u iznosu od po 150.000 dinara zbog odgovornosti za zlostavljanje i nehumano postupanje koje su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da mizernim odštetama žrtvama teških kršenja ljudskih prava sudovi u Srbiji relativizuju nedela počinjena tokom devedesetih za koja su odgovorni predstavnici državnih organa.


Share

Ponižavajuća odšteta kosovskim Albancima koji su preživeli torturu pripadnika MUP-a

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da trojici kosovskih Albanaca isplati odštetu u iznosu od po 150.000 dinara zbog odgovornosti za zlostavljanje i nehumano postupanje koje su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da mizernim odštetama žrtvama teških kršenja ljudskih prava sudovi u Srbiji relativizuju nedela počinjena tokom devedesetih za koja su odgovorni predstavnici državnih organa.


Share

Administrativne reparacije u Srbiji – analiza postojećeg zakonskog okvira

Logo FHPRatovi u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih ostavili su iza sebe teško nasleđe počinjenih masovnih zločina u državama nastalim na teritoriji bivše Jugoslavije. Oko 130.000 ljudi koji su izgubili život, među kojima se više od 12.000 njih još uvek vode kao nestali i više desetina hiljada žrtava torture i seksualnog nasilja samo su deo strašnog bilansa ovih ratova. Nakon decenije razaranja, kolapsa vladavine prava pred nasiljem i sistemskih kršenja osnovnih ljudskih prava, ove države se još uvek suočavaju sa izazovima konsolidacije pravnih sistema, izgradnje demokratskih institucija koje će imati odgovoran odnos prema nasilnoj prošlosti i negovati kulturu ljudskih prava.

Kompletnu analiza postojećeg zakonskog okvira možete preuzeti ovde.

Share

Predstavljen izveštaj o materijalnim reparacijama za 2012. godinu

U sredu, 12. juna 2013. godine u Medija centru, Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je izveštaj Ostvarivanje prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji – uspostavljanje pravde ili relativizacija zločina. Na konferenciji su govorili Tanja Drobnjak, advokatica FHP koja zastupa žrtve u postupcima protiv države Srbije, Petar Žmak, koordinator projekta reparacija u FHP, doc. dr Saša Gajin sa Pravnog fakulteta Univerziteta Union i Senad Jusufbegović, bivši logoraš logora Šljivovica i Mitrovo polje. Skup je moderirala Sandra Orlović, izvršna direktorka FHP.


Share

Ostvarivanje prava žrtava na reparacije u sudskim postupcima u Srbiji

U ovom izveštaju dat je prikaz 15 predmeta u kojima je FHP zastupao žrtve, a u kojima su sudovi tokom 2012. godine doneli presude. Ukupno je doneto 15 presuda, od kojih je 12 negativnih a šest pozitivnih, kojima je žrtvama na ime obeštećenja dosuđeno 1,76 miliona dinara odštete.


Share

Svedočenja žrtava o torturi u zatvorima u Srbiji

U utorak, 4. juna 2013. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, Nazmi Spahiu i Behxhet Rrmoku, žrtve torture i nezakonitog pritvora dali su svoje iskaze u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u aprilu 2010. godine protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu u nezakonitom pritvoru tokom 1999. i 2000. godine. Nazmi Spahiu i Behxhet Rrmoku svedočili su o hapšenju i torturi koju su preživeli u zatvoru, kao i o posledicama koje zbog torture i dalje osećaju i dugotrajnom lečenju kome su morali da se podvrgnu.


Share

Iskazi žrtava torture pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu

U četvrtak, 30. maja 2013. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, žrtve torture i nezakonitog pritvora Agim i Sadik Limani iz Glogovca/Gllogoc dali su svoje iskaze u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u aprilu 2010. godine protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu u nezakonitom pritvoru tokom 1999. i 2000. godine. Agim i Sadik Limani su svedočili o torturi koju su preživeli u srpskim zatvorima od 1999. do  2000. godine, kao i o posledicama po zdravlje, koje usled zlostavljanja i dalje trpe.


Share

Odšteta petorici kosovskih Albanaca zbog torture i nezakonitog pritvora 1999. godine

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Prvog osnovnog suda kojom se država Srbija obavezuje da kosovskim Albancima Tahiru Bytyqiju, Smajlu Gashiju, Rrahmanu Elshaniju, Hysniju Podrmiçakuu i Bekimu Istoguu isplati odštetu u ukupnom iznosu od 1,3 miliona dinara zbog odgovornosti za torturu koju su nad njima vršili pripadnici MUP-a tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Iako je ovo jedna od retkih pravnosnažnih presuda kojom je žrtvama srpskih snaga bezbednosti priznato pravo na odštetu, FHP smatra da iznosi pojedinačnih odšteta od 200.000, odnosno 300.000 dinara ne doprinose uspostavljanju pravde za nedela počinjena tokom devedesetih.


Share

Dela da prate izvinjenje

Povodom izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića date u emisiji „Interview 20“ Radio-televizije Bosne i Hercegovine u kojoj izražava izvinjenje za zločine koji su u ime srpskog naroda počinjeni u Bosni i Hercegovini (BiH), Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva predsednika Nikolića da zajedno sa drugim institucijama preduzme konkretne korake koji će pokazati da je ovaj simbolični čin početak iskrenog i odgovornog suočavanja države Srbije sa nasleđem zločina počinjenih u ime srpskog naroda. Samo na taj način predsednik Nikolić će odagnati opravdanu sumnju mnogih u iskrenost njegovog izvinjenja, koju pojačava i ponovno negiranje da se u Srebrenici desio genocid.


Share

Ustavna žalba zbog nesprovođenja istrage o zločinima nad Bošnjacima u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 4. aprila 2013. godine u ime 78 Bošnjaka, bivših zatvorenika logora Šljivovica i Mitrovo Polje i članova porodica ubijenih u tim logorima, podneo Ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije (USS) nakon što Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije (TRZ) nije sprovelo adekvatnu istragu o ratnim zločinima u ovim logorima 1995. i 1996. godine. Ovim propustom prekršena su njihova prava garantovana Ustavom Republike Srbije – pravo na život, pravo na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta i pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo.


Share