Država odugovlači sudske postupke za naknadu štete prisilno mobilisanim izbeglicama

Fond za humanitarno pravo je u protekle tri godine podneo devedeset tužbi za naknadu štete u ime 642 izbeglice i 58 članova porodica poginulih izbeglica iz Hrvatske i BiH koju su pretrpeli protivpravnim lišenjem slobode od strane državnih organa Republike Srbije i upućivanjem u vojne jedinice srpskih snaga u Srpskoj Krajini i Republici Srpskoj. Do kraja januara započeto je 50 postupaka, a u poslednje vreme česta su odlaganja suđenja jer se na sudu niko ne pojavljuje u ime tužene Republike Srbije.


Share

Komentar FHP-a na odgovor drzave

Ovim podneskom tužilačka stranka se izjašnjava na navode tuženika iz odgovora na tužbu.


Share