Ubistvo Hilme Drkende u Vukšićima [Bukovica] – svedočenje Zlatije Stovrag, Azisa i Enesa Drkende

Pred Osnovnim sudom u Cetinju, 25. septembra 2008. godine, u postupku koji je FHP pokrenuo u ime Azisa i Enesa Drkende protiv Republike Crne Gore zbog odgovornosti države za ubistvo njihovog oca u martu 1993. godine u selu Vukšići [Bukovica] saslušana je svedokinja Zlatija Stovrag i Azis i Enes Drkenda.


Share

Tortura nad Seadom Rovčaninom – svedočenje Seada i Ermine Rovčanin

Pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, 17. juna 2008. godine održano je ročište po tužbi za naknadu štete koju je FHP u ime Seada Rovčanina podneo 30. jula 2007. godine protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije [SUP Prijepolje] u septembru 1993. godine. Na ročištu su u svojstvu svedoka i oštećenog saslušani Ermina Rovčanin i Sead Rovčanin.


Share

Novčana odšeta za ubistvo Albanca Behrama Gigollaja u Srbiji za vreme NATO bombardovanja

Prvi opštinski sud u Beogradu je 12. 06. 2008. godine doneo presudu kojom se država Srbija obavezuje da Ryvi, Ganiju, Hakiju, Lumnije i Asmanu Gigollaj, supruzi i deci pokojnog Behrama Gigollaja, koga su nepoznati napadači na smrt pretukli 24. 03. 1999. godine u Mataruškoj Banji, isplati odštetu u iznosu od tri miliona dinara, zbog odgovornosti za nesprečavanje napada.

Share

Logori za Bošnjake iz Žepe: Tužba protiv Republike Srbije

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 30. juna 2008. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv države Srbije u ime Eseda Avdagića, Omera Čavčića, Sabrije Ćeska, Zajka Imamovića, Amira Mednolučanina, Muniba Omanovića, Šemsa Ramića, Sulje Salića i Galiba Vatreša [Bošnjaci iz Žepe, BiH], zbog odgovornosti države za njihovo zatvaranje u logore Šljivovica i Mitrovo polje u leto 1995. godine i zlostavljanje koje su nad njima vršili pripadnici MUP-a Srbije, koji su obezbeđivali Tužba je podneta, u okviru FHP programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju reparacija.


Share

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije: slučaj Mustafa Kolgeci – Svedočenje Mustafe Kolgecija

Dana 9. jula 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u januaru 2008. godine pokrenuo u ime Mustafe Kolgecija, koji je bio nezakonito pritvoren u zatvorima u Srbiji, na kojem je saslušan Mustafa Kolgeci.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Selima Nuhanovića

Dana 18. juna 2008. godine, održano je ročište pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u novembru 2007. godine pokrenuo u ime Ahmeta Kamenice i Selima Nuhanovića, logoraša iz logora u Šljivovici i Mitrovom Polju na kojem je saslušan Selim Nuhanović.


Share

Država Srbija isplatila naknadu štete zbog nezakonitog rada institucija

Država Srbija je 6. juna 2008. godine isplatila Romu Danilu Dimitrijeviću 250.000 dinara na ime naknade štete zbog kršenja njegovih prava utvrđenih Konvencijom protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [Konvencija protiv torture], a što je utvrđeno u odluci UN Komiteta protiv mučenja i drugih surovih, nehumanih ili ponižavajućih kazni ili postupaka [UN Komitet protiv torture] od 16. novembra 2005. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da se Javno pravobranilaštvo Republike Srbije u poravnjanju rukovodilo lošom materijalnom situacijom Danila Dimitrijevića, te mu je ponudilo nakandu u iznosu od 250.000 dinara, što nije odgovarajuća satisfakcija za učinjenu nepravdu.


Share

Tortura nad Šefćetom Mehmedovićem – svedočenje Šefkije Mujovića

Izveštaj sa suđenja – 17. jun 2008.

Dana 17. juna 2008. godine, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu, održano je ročište po tužbi za naknadu štete protiv Republike Srbije koju je Fond za humanitarno pravo podneo 24. decembra 2006. godine u ime Šefćeta Mehmedovića, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici MUP-a Republike Srbije u januaru 1994. godine. Na ročištu je u svojstvu svedoka saslušan Šefkija Mujković, iz sela Murovce, [opština Novi Pazar].


Share

Postupak za naknadu štete protiv Crne Gore zbog torture u Bukovici – svedočenje Šabana Rizvanovića

Na ročištu održanom 6. juna 2008. godine pred Osnovnim sudom u Podgorici, saslušan je Šaban Rizvanović, Bošnjak iz Bukovice u čije ime je Fond za humanitarno pravo 30. oktobra 2006. godine podneo tužbu za naknadu štete protiv Republike Crne Gore, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njim izvršili pripadnici Vojske Jugoslavije (VJ) u februaru 1993. godine.


Share

Suđenje za logore Šljivovica i Mitrovo Polje – svedočenje Sakiba Rizvića i Nusreta Kulovca

Dana 9. juna 2008. godine, održano je ročište pred Prvim Opštinskim sudom u Beogradu, u postupku koji je Fond za humanitarno pravo u avgustu 2007. godine pokrenuo u ime Sakiba Rizvića i Nusreta Kulovca, logoraša iz Šljivovice i Mitrovog Polja. Na ročištu su saslušani Nusret Kulovac i Sakib Rizvić.


Share