Prezentacija Popisa održana u Gračanici/Graçanicë

Fond za humanitarno pravo (FHP) i Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) su 29. januara 2010. godine u Domu kulture u Gračanici/Graçanicë održali Javnu prezentaciju dosadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih Srba, Roma, Crnogoraca, Bošnjaka I drugih nealbanaca na Kosovu u periodu od januara 1998. do decembra 2000. godine na Kosovu. Prezentaciji je prisustvovalo oko 100 članova porodica žrtava, predstavnici udruženja žrtava, predstavnici Međunarodne komisije za nestala lica (ICMP), kancelarije Visokog komesara UN za ljudska prava (UNHCHR), i medija.


Share