Prezentacije popisa ubijenih, nestalih i stradalih

FHP i FHP Kosovo su u periodu između 1. aprila 2009. i 31. maja 2010. godine organizovali 29 javnih prezentacija dotadašnjih rezultata Popisa ubijenih stradalih i nestalih u sukobu na Kosovu 1998.-2000. godine. Prezentacije su održane u 22 opštine na Kosovu Suva Reka/Suharekë, Lipljane/ Lipjan, Đakovica/Gjakovë, Glogovac/Gllogoc, Kosovo Polje/Fushë Kosovë, Obilić/Obiliq, Srbica/ Skenderaj, Štimlje/Shtime, Istok/Istog, Klina/Klinë, Mitrovica/Mitrovicë, Peć/Pejë, Dečani/Deqan, Uroševac/Ferizaj, Gnjilane/Gjilan, Gračanica/Gracanicë, Priština/Prishtinë, Mališevo/Malishevë, Kačanik/Kaqanik, Podujevo/Podujevë, Prizren, Vučitrn/Vushtrri i u selima u kojima su počinjeni masovni zločini:  Velika Kruša/Krushë e Madhe [opština Orahovac/Rrahovec], Meja/Mejë [opština Đakovica/Gjakovë] i Izbica/Izbicë [opština Srbica/Skenderaj]. Posebna prezentacija je održana povodom zločina počinjenog u maju 1999. godine u zatvoru Dubrava u opštini Istok/Istog. Javne prezentacije su održane i u Beogradu, Nišu, Prokuplju i Podgorici.


Share