Završne reči u suđenju za ratni zločin u Suvoj Reci

Suđenje za zločin iz 1999. godine u Suvoj Reci za ubistvo 50 albanskih civila privedeno je kraju u ponedeljak, 6. aprila, davanjem završnih reči zamenika tužioca za ratne zločine Mioljuba Vitorović i punomoćnice oštećenih Nataše Kandić. Optuženi za ovaj zločin su nekadašnji komandant 37. odreda Posebnih Jedinica Policije Radoslav Mitrović, komandir policijske stanice u Suvoj Reci Radojko Repanović, i još petorica policajaca.


Share

Okružni sud u Nišu treći put odlaže suđenje

Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije iz Beograda, već tri puta odlaže glavni pretres jer se optuženi Simonović, koji se brani sa slobode, ne odaziva na sudske pozive. Na poslednjem suđenju 11.02.2009. godine, budući da tužilac nije stavio predlog, punomoćnica oštećenih, pravnica FHP, zatražila je od predsednika sudskog veća da naredi privođenje optuženog Simonovića i tako obezbedi uslove za početak ponovnog suđenja.


Share

Saopštenje FHP-a povodom (prvostepene) presude optuženom Aleksandru Mediću

Veće za ratne zločine je 28.01.2009. godine, izreklo presudu u ponovljenom suđenju Aleksandru Mediću za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1 u vezi člana 24 KZ SRJ, u pomaganju, izvršeno polovinom jula 1995. godine na mestu Godinjske bare u blizini Trnova na planini Treskavica, kada su pripadnici jednice Škorpioni ubili šest muslimanskih civila od kojih su trojica bili maloletni. Ovom presudom, Aleksandar Medić je osuđen na pet godina zatvora. Takva odluka doneta je nakon čitavog niza nezakonitih, nepravnih i potpuno neprofesionalnih odluka Tužilaštva za ratne zločine prvostepenog veća Okružnog suda – Veće za ratne zločine i Vrhovnog suda Srbije. Na osnovu nekih ranjih odluka pravosudnih institucija koje smo pomenuli, ovakva odluka, iako je zaprepašćujuća, ipak se mogla očekivati.


Share

Suđenja policajcima za krivična dela na Kosovu traju neopravdano dugo

Fond za humanitarno pravo smatra da Okružni sud u Nišu, pred kojim se vodi postupak prema Milošu Simonoviću, aktivnom policajcu i Dragiši Markoviću, bivšem rezervisti MUP-a Srbije, zbog krivičnog dela ubistva Albanca [u vreme oružanih sukoba – priemdba FHP] nepotrebno odugovlači postupak i time sprečava zadovoljenje pravde. Iako sud ima obavezu da sam istinito i potpuno utvrdi sve činjenice koje su od značaja za donošenje odluke, u pomenutom slučaju on sav teret dokazivanja prebacuje na oštećenu stranu. Osim toga, sud izbegava da naredi provođenje ili odredi pritvor prema okrivljenim [koji se brane sa slobode] i time obezbedi njihovo prisustvo na suđenju. Neosnovano dugo trajanje ovog postupka oštećenu, koja je izgubila muža i bila životno ugrožena, dovodi u stanje nepotrebne patnje.


Share

Vrhovni sud Srbije ozbiljno ometa suđenja za ratne zločine

Presuda Vrhovnog suda Srbije u slučaju Škorpioni još jednom je pokazala da se Vrhovni sud Srbije, odlučujući u drugom stepenu u predmetima optuženih za ratne zločine, rukovodio političkim, a ne pravnim razlozima. Naime, prvostepenom presudom Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu donetom 10.04.2007. godine oglašeni su krivim za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva optuženi Slobodan Medić, Pero Petrašević i Branislav Medić, a za isto delo u pomaganju optuženi Aleksandar Medić, dok je Aleksandar Vukov oslobođen od optužbe. Slobodan Medić i Branislav Medić osuđeni su na 20 godina zatvora, Pero Petrašević na 13 godina zatvora, a Aleksandar Medić na pet godina zatvora.


Share

Suđenje Pašiću je pravično ali je kazna minimalna i pomirljiva u odnosu na zločin

Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Snežana Nikolić-Garotić, izreklo je 8.07.2008. osuđujuću presudu optuženom Zdravku Pašiću, kojom ga je osudilo na kaznu zatvora u tajanju od osam (8) godina za ratni zločin prtiv civilnog civilnog stanovništva.

Share

Presuda optuženim izvršiocima ratnih zločina u Zvorniku je u skladu sa dokazima

U  Zvorniku su u vreme oružanih sukoba u BiH počinjeni teški zločini nad bošnjačkim civilima. Ubijeno je više od hiljadu ljudi, mnogi su teško ranjeni, veliki broj bio je zatočen u nekom od devet logora na terirtoriji opštine Zvornik, opljačkana je velika imovina Bošnjaka u Zvorniku i selima u okolini.

Share

Počelo suđenje za Lovas

Pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, 17. aprila 2008. godine, počelo je suđenje za ratni zločin u selu Lovas 1991. godine u Hrvatskoj. Izvršna direktorka i advokat Fonda za humanitarno pravo (FHP) zastupaju porodice žrtava ovog zločina. FHP je omogućio porodicama žrtava iz Lovasa da prate ovo suđenje.

Share

Suđenja za ratne zločine u Srbiji u 2007.

Suđenja za ratne zločine odvijaju se pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, koje je osnovano u julu 2003. godine. Pored toga, pred Okružnim sudom u Požarevcu sudi se dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ratni zločin na Kosovu (slučaj Orahovac), Okružni sud u Nišu izrekao je prvostepenu presudu dvojici pripadnika MUP-a Srbije za ubistvo na Kosovu u vreme oružanih sukoba (slučaj Emini), a i u slučaju Pakšec, Okružni sud u Novom Sadu izrekao je prvostepenu presudu za krivična dela ubistvo i silovanje.

Share

Bilten:Presuda Škorpionima je politički motivisana

Presuda Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu optuženim pripadnicima Škorpiona za ubistvo šest bošnjačkih civila u Trnovu, u BiH, u julu 1995. godine, objavljena 10. aprila 2007. godine, nije zasnovana na zakonu i činjenicama utvrđenim tokom dokaznog postupka.

Share