Suđenje pred Županijskim sudom u Vukovaru za ratni zločin u Borovu

Uvod

Veće Županijskog suda u Vukovaru izreklo je 13. jula 2004. godine osuđujuću presudu   šestorici Srba za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 120 stav 1 Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (OKZRH) [1] . Jovan Ćurčić je osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od 15 godina, Miloš Držaić na 11 godina, Mladen Maksimović na 8 godina, a Dušan Mišić, Dragan (Čeda) Savić i Jovica Vučenović na kaznu u trajanju od po 7 godina.


Share