Članovi Upravnog odbora FHP-a

Iavor Rangelov, predsednik Upravnog odbora

Iavor Rangelov je istraživač stipendista na Katedri za globalnu politiku Londonske škole za ekonomiju i političke nauke i potpredsednik Londonske mreže za tranzicionu pravdu. Takođe je stipendista na programu istraživanja i treningu na Studijama evriopske spoljne politike i bezbednosti (EFSPS), koji finansira njegova post-doktorska istraživanja i posete Centru za evropsku politiku (Brisel), EU Institutu za izučavanje bezbednosti (Pariz), Institutu za međunarodne studije u Barseloni (Barselona) i T.M.C. Asser Institutu (Hag). Trenutno radi na istraživanju evropskih pristupa pravdi i bezbednosti u mirovnim procesima i tranzicijama nakon sukoba, koje ispituje ulogu aktera civilnog društva u globalnoj bezbednosti. Od 2003. učestvuje u inicijativama građanskog društva i konsultantskom radu na prostoru Zapadnog Balkana i Avganistana.

Florence Hartmann

Florence Hartmann je politička analitičarka, ekspertkinja za pitanja Balkana, sa višegodišnjim iskustvom u radu na pitanjima ljudskih prava.

Završila je 1985. godine master studije strane književnosti i civilizacija na Univerzitetu Pariz-Nintere (Univesity Paris-Ninterre). Radila kao autorka nedeljnog pregleda izveštavanja medija na francuskom i španskom jeziku za ambasade (1987-1990), kao novinar lista Le Monde (1990-2000). U periodu od 2000. do 2006. godine radila je kao porparolka i šefica komunikacija u Tužilaštvu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, a od 2000. do 2003. u Međunarodnom krivičnom tribunalu za Ruandu. Bila je angažovana u misijama Kancelarije OEBS–a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) 1999. godine, Centru za međunarodne studije i istraživanja na Pariskom Institutu Političkih nauka (Centre for International Studies and Research, Paris Institute of Political Studies) 1998. godine, Reporterima bez granica i Evropskom instututu za medije u Dizeldorfu 1997. godine.

Nataša Kandić

Nataša Kandić je diplomirala sociologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1972. godine. Osnivačica je Fonda za humanitarno pravo u Beogradu (1993), istaknuti borac za zaštitu ljudskih prava i dobitnica više prestižnih međunarodnih nagrada i priznanja.

Tihomir Loza

Tihomir Loza je zamenik direktora Transitions Online (TOL), međunarodne organizacije sa sedištem u Pragu koja se bavi internet izdavaštvom i razvojem medija u bivšim komunističkim zemljama Evrope i Azije. Bio je urednik Transitions magazina i urednik za Balkan u publikaciji WarReport Instituta za ratno i mirnodopsko izvestavanje (Institute for War and Peace Reporting).

Tihomir je bio član tima producenata koji su proizveli BBC serije „Umiranje Jugoslavije“ i „Pad Miloševića“. Tokom osamdesetih i ranih devedestih godina u Sarajevu je radio kao novinar i urednik u medijima Naši dani, Nedjelja i Oslobođenje. Za Transitions magazin i nedeljnik European Voice redovno piše o temama vezanim za Balkan.

Marika Theros

Marika Theros je ekspertkinja za ljudska prava i organizacioni razvoj sa više od 12 godina radnog iskustva u oblastima na raskršću javne politike, akademije i civilnog društva. Pruža strateške i programske savete u vezi sa pitanjima ljudskih prava i civilnog društva čitavom nizu organizacija, kao i pojedinim istaknutim pojedincima. Trenutno je angažovana kao viši istraživač na Institutu za državnu delotvornost u Vašingtonu. Učestvuje u Programu istraživanja civilnog društva pri Londonskoj školi ekonomije (LŠE), u okviru kojeg se posebno bavi pitanjima odgovornosti, pravde i sukoba. Pored toga, članica je Izvršnog komiteta Londonske mreže za tranzicionu pravdu, i trenutno završava doktorat na Odeljenju za međunarodni razvoj LŠE.

Tin Geber

Tin Geber je kreativni strateg, tehnolog i menadžer projekata sa iskustvom u osmišljavanju humanocentričnih programa i usluga, provođenju projekata i odžavanju radionica. U svom radu je posvećen pomaganju organizacijama koje streme društvenim promenama, kako bi na što bolji način iskoristile podatke i tehnologiju, a poseduje i veliko međunarodno iskustvo iz veoma različitih tema i svih oblasti razvoja. Gospodin Geber je sarađivao sa Arhivama Otvorenog društva na izgradnji plana digitalizacije i kategorizacije za čuvanje čitavog korpusa podataka iz projekata Fonda za otvoreno društvo koji se odnose na Rome. Takođe je svoj doprinos dao i radu Amnesty International-a, na taj način što je davao svoje preporuke u pogledu strategije i platforme za unapređenje baze podataka Osoba pod rizikom. Za grupu novinara iz Meksika, koji su želeli da istraže korupciju i nenamensko trošenje sredstava od strane vlade, osmislio je online mikrotasking platformu, kako bi se na lakši način omogućio prikupljanje sredstava za manualnu digitalizaciju. Ovaj projekat je izrastao u samostalni projekat koji se zove Moonsheep i trenutno se razvija, a uspešno su ga koristile druge dve grupe (OPORA u Ukrajini i K-Monitor u Mađarskoj). G. Geber trenutno sarađuje sa UNDP Srbija, kojima pomaže u razvoju „Digitalnog informatora”, digitalne verzije informativne brošure koju mora da napravi svaka javna institucija.

Share