Nataša Kandić o događanjima u selu Račak, 24 godine posle

Nataša Kandić o događanjima u selu Račak, 24 godine posle

N1_logoOsnivačica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ponovila je u emisiji Dan uživo je da je u selu Račak počinjen zločin nad albanskim civilima od strane srpskih bezbednosnih snaga. “Relevanto je šta kažu sudski zaključci i konstatacije Haškog tribunala, a ne ono što nam ovde pričaju svedoci odbrane”, rekla je ona. Na pitanje zašto niko nije osuđen za taj zločin, Nataša Kandić je odgovorila: “Veliki broj zločina je napravljen na Kosovu sa velikim brojem žrtava. Sa tim zločinima tužilaštvo je dokazivalo bazu zločina. I njima je bilo dovoljno šest takvih slučajeva… A onda je u jednom trenutku zbog celishodnosti postupka doneta odluka da se smanji broj slučajeva za dokazivanje baze zločina. Izbačeno je ubistvo preko 100 albanskih zatvorenika u KPZ “Dubrava”, a potom je i doneta odluka za Račak. Imali su previše tih slučajeva koji samo dokazuju da su te i te žrtve, a one su bile nepobitne. Postojali su zapisnici, i već su bile ekshumirane masovne grobnice. Bilo je dovoljno dokaza da te žrtve jesu ubijene. I u tom smislu su Račak i Dubrava izbačeni. Ne iz razloga nedostatka dokaza”, kazala je Kandić.

 „Sada je trenutak kada pravosuđa u celoj regiji prelaze na jednu novu formu krivične pravde, a to je suđenje u odsustvu. Tako da je ova međunarodna poternica više zbog informisanja javnosti i vlasti u Srbiji da se pokreće postupak oko Račka. Bićemo u prilici da vidimo više sličnih podizanja optužnica kako na Kosovu, tako i u drugim delovima bivše Jugoslavije. Imaćemo manje slučajeva suđenja u prisustvu, a više slučajeva suđenja u odsustvu okrivljenih“, kaže Kandić.

Ocenjuje da su suđenja u odsustvu politički odgovor na situaciju u celoj regiji, i da nigde nema dobre saradnje među pravosudnim institucijama.

„Ide se na suđenja ‘onima drugima’ na taj način što će se podizati optužnice sa jasnim direktivama da se ne očekuje pojavljivanje okrivljenih. I to nije nešto što je u skladu sa vladavinom prava. To će biti prilika da se iznesu neke činjenice, ali neće biti situacija u kojoj će biti jednakosti i okrivljenih koji imaju pravo da iznesu dokaze“, napominje Kandić.

Misli da to uopšte nije dobro rešenje i smatra da je važno vraitti se regularnim suđenjima, zbog protoka vremena. Podseća da što više vreme prolazi, sve više svedoka i žrtava nije više među živima.

Na pitanje koji je smisao raspisivanja međunarodne poternice od strane Kosova, kada nije članica ni Interpola ni Evropola odgovara: „Mislim da ima neke političke motive i ne mislim da je loše. U ovom trenutku mi ne znamo ko se nalazi na međunarodnim poternicama, ali vrlo lako se može pretpostaviti ko to može biti, odnosno ko je učestvovao u toj vojno-policiijskoj operaciji“.

„Sigurno je da se na toj poternici nalazi komandant mehanizovane 243. brigade Vojske (Krsman Jelić, general u penziji), tu je bila i borbena grupa te brigade, nije isključeno da se i ona nalazi na poternici. Nalazi se i velika grupa koja je bila u najužem krugu ljudi za operaciju, od Gorana Radosavljevića Gurija, komandanta SAJ-a Prištine, načelnika SUP-a Uroševca, načelnika kriminalističke policije u Uroševcu… Široka je lista, a biće sigurno i policajaca iz Štimlja“, smatra Kandić.

Osnivačica Fonda za humanitarno pravo se ne slaže sa stavom da je u Račku bila anti-teroristička akcija, i potencira da ja napravljen zločin od strane članova srpskih bezbednosnih službi.

„Utvrđeno je da je opsežna vojno-policijska akcija sprovedena. U selu su bile patrole kosovske vefirikacione misije, i oni su našli video snimak tela u jednoj jarugi, gde je bilo između 20 i 25 tela. I na tom snimu se vidi da su to uglavnom stariji ljudi, u civilnoj odeći. Prema svedočenju kanadskog generala, koji je bio na poziciji odmah iza šefa Kosovske vefirikacione misije leševi su imali civilnu odeću, i pored jaruge su našli starca bez glave… „, kazala je Kandić.

Govoreći o broju žrtava, kaže da je nepobitno utvrđeno da su među žrtvama bili osomorica ili devetorica pripadnika OVK, a da u trenutku početka akcije srpskih oružanih snaga u selu nije bilo nikakve akcije, odnosno da se moglo videti kako meštani izlaze iz kuća i beže.

„Potom i padaju od granata. Nakon toga dolazi pešadija, i tokom pretresa ima ubijenih. Naša istraga se potpuno slaže sa onime što je utvrdilo sudsko veće“, rekla je Kandić.

Preuzeto sa portala N1

Share