Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Sa Leom David o suočavanju sa prošlošću

Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Sa Leom David o suočavanju sa prošlošću

KS-logoMože li nas prošlost izlečiti? Zbog čega se u svim konfliktnim i postkonfliktnim društvima zagovara suočavanje sa prošlošću, dužnost sećanja na kršenja ljudskih prava iz prošlosti i fokus na žrtve? Koji su rezultati i posledice tih napora?

U novoj epizodi podkasta razgovaramo sa Leom David, sociološkinjom i vanrednom profesorkom na Univerzitetskom koledžu u Dablinu, čija je knjiga „Prošlost nas ne može izlečiti: Opasnosti mandata sećanja u ime ljudskih prava“ nedavno objavljena sa izdavačkom kućom Cambridge University Press. Lea David u knjizi u pitanje dovodi jednu od osnovnih i duboko ukorenjenih pretpostavki u sferi ljudskih prava i tranzicione pravde: da je „pravilna“ memorijalizacija ključna za uspostavljanje moralne odgovornosti za zločine iz prošlosti i vrednosti ljudskih prava i demokratije u konfliktnim i postkonfliktnim društvima. Na primerima Izraela i Palestine kao i postjugoslovenskog prostora, knjiga pokazuje da svi ovi napori dugoročno imaju suprotne efekte i da dolazi do jačanja podela i novih oblika društvenih nejednakosti.

Epizoda 5: Prošlost nas ne može izlečiti dostupna je na sledećem linku: https://www.kulturesecanja.org/podkast/epizoda-5-proslost-nas-ne-moze-izleciti

Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Kroz audio podkast i blog, Fond za humanitarno pravo doprinosi javnom dijalogu o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću i suprostavlja se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Podkast i blog ukazuju na konstruisanu prirodu dominantnih narativa i dekonstruišu ih kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije odozdo. Pored postjugoslovenskog konteksta, razgovaraćemo i o iskustvima drugih postkonfliktnih društava.

Podkast je na srpskom jeziku, a svaka četvrta epizoda biće na engleskom jeziku.

Projekat „Kulture sećanja u dijalogu“ podržan je od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana.

Sve epizode podkasta dostupne su na: www.kulturesecanja.org.

Share