PRENOSIMO: Otvoreno pismo Hakije Eminovića predsedniku Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije

PRENOSIMO: Otvoreno pismo Hakije Eminovića predsedniku Republike Srbije i ministru unutrašnjih poslova u Vladi Republike Srbije

Otvoreno pismo

Predsedniku Republike Srbije g. Aleksandru Vučiću

i ministru unutrašnjih poslova g. Nebojši Stefanoviću

 

Poštovani Predsedniče i uvaženi ministre,

Dozvolite mi da vam se kao pripadnik manjinske albanske zajednice, državljanin i lojalan građanin Republike Srbije, obratim povodom poslednjeg slučaja nasilja kome sam lično bio izložen, a nakon što sam vam se obratio pismima od 27.12.2017. i 26.12.2018.

Kao što vam je već poznato, u pismenom obraćanju od 27. decembra 2017. godine, ukazao sam vam na slučaj pokušaja napada i fizičkog obračuna sa mnom od strane nepoznatih lica koji se dogodio  22.12.2017. godine na teritoriji opštine Medveđa. Iako je tada samo igrom slučaja sprečen ozbiljniji fizički obračun, bilo je jasno da napad nije bio slučajan i da je bio u direktnoj vezi sa mojim višegodišnjim ukazivanjem ne tolerisanje bezakonja na teritoriji opštine Medveđa, pre svega protivpravnu seču šuma u privatnom posedu što se događa pred očima nadležnih organa koji ne žele na to da reaguju. U pismu sam vam takođe ukazao da to nije bio prvi napad na pripadnike albanske zajednice u Medveđi na koji policija, niti drugi nadležni državni organi nisu adekvatno reagovali.

Kako u kriminalnim aktivnostima, na koje sam vam ukazao, učestvuju ljudi bliski pojedinim lokalnim političkim strukturama iz obe nacionalne zajednice, koji očigledno uživaju zaštitu lokalnih organa bezbednosti, obratio sam vam se sa molbom da u ime vladavine Ustava i zakona Republike Srbije, čiji sam lojalni građanin i državljanin, preduzmete mere iz svoje nadležnosti kako bi se takvoj praksi stalo na put.

Nakon vaše pozitivne reakcije i upućivanja naloga PU Leskovac da se svi navodi iz mog pisma detaljno ispitaju, usledila je osptrukcija od strane lokalne policije o čemu sam vam pisao u drugom pismu od 22. decembra 2018. godine. U njemu sam vam potanko objasnio da, umesto da mi poziv za saslušanje u svojstvu građanina uruče na mojoj kućnoj adresi, službenici PS Medveđa taj poziv su ostavili na administrativnom prelazu Mutivode gde je stajao duže od 10 meseci i gde mi je samo igrom slučaja na kraju bio i uručen. Kao što vam je pozanto, takva praksa slanja poziva nije u skladu sa pozitivnim pravnim propisima Republike Srbije, niti je njena primena poznata u ozbiljnim i uređenim državama.

Dakle, mimo zakona i utvrđenih procedura, neko iz PS Medveđa je odlučio da poziv koji se odnosi na mene, bude upućen na adminsitrativni prelaz, bez ikakve garancije ili saznanja da ću ja prolaziti baš tuda i da će mi on ikada biti uručen.

S obzirom na sve iznete okolnosti, mislim da vam je jasno da je na delu pokušaj opstrukcije ispunjavanja zahteva koji ste povodom mog pisma uputili PU Leskovac i PS Medveđa, sa ciljem da se taj slučaj do kraja ne rasvetli, a da se odgovornost za takav ishod svali na mene zbog navodnog neodazivanja na poziv koji je, umesto na moju kućnu adresu, poslat na adminsitrativni prelaz kako mi nikada ne bi ni bio uručen.

Nakon što sam vam ukazao na ovaj očigledni pokušaj izigravanja zakona Republike Srbije, ali i institucije Predsednika Republike i Kabineta ministra unutrašnjih poslova od strane odgovornih NN lica iz PS Medveđa, i od vas zatražio da pokretanjem istrage iz domena Unutrašnje kontrole MUP-a Republike Srbije detaljno istražite ovaj slučaj i otkrijete šta se tačno događalo sa istragom pomenutog incidenta, ja sam bio izložen dodatnom pritisku od strane lokalnih policijskih organa, što je kulminiralo fizičkim napadom na mene u kome sam zadobio teže telesne povrede.

U tom smislu, kao državljaninu Republike Srbije sa prebivalištem u selu Tupale, opština Medveđa i boravištem u Švajcarskoj, o čemu sam uredno podnosio dokumentaciju organima Republike Srbije, Rešenjem 205-6499-27/18, izdatim od strane PS Medveđa, doneta je nezakonita i neosnovana odluka o pasiviziranju mog prebivališta na adresi Tupale bb, opština Medveđa.

Kako bih razrešio nastalu situaciju i pravovremeno uložio žalbu na ovu nezakonitu odluku, bio sam prinuđen da doputujem u Medveđu što je organizovana grupa lica iskoristila kako bi na mene izvršila unapred prirpemljeni fizički napad.

Kao što sam prijavio u PU Leskovac, Službena beleška KU broj: DD 85681/19, dana 18.02.2019, na putu Medveđa-Priština, nakon što smo primetili da nas prati jedno vozilo, kada smo prošli raskrsnicu u selu Mećedoncu, to vozilo nam je preprečilo put zbog čega smo moj vozač i ja bili primorani da se zaustavimo. Iz vozila koje nam je preprečilo put, izašla su četiri lica, od kojih sam dva prepoznao (imena navedena u Službenoj belešci), prišla su našem vozilu i nakon što su me oslovili imenom, nasilno su me izvukli iz vozila, oborili na zemlji i počeli najpre rukama, a potom i nogama da me udaraju u predelu tela i glave. Tom prilikom su mi nanete teže telesne povrede, naročito u predelu glave i bubrega o čemu posedujem i zvanične lekarske naloge.

Kako sa napadačima ranije nikada nisam bio u bilo kakvim privatnim odnosima i kako postoji osnovana sumnja da su svi navedeni događaji direktno povezani sa mojim javnim delovanjem na polju zaštite zakonitosti i položaja ugroženih poštenih ljudi u Medveđi, pozivam vas da u okviru svojih nadležnosti preduzmete odgovarajuće mere i na čitavoj teritoriji Republike Srbije obezbedite vladavinu Ustava i zakona kako bi se svi njeni građani osećali sigurno i bezbedno. Ovom prilikom posebno ukazujem na neophodnost da se istraga pomenutih slučajeva ne prepušta lokalnim policijskim strukturama koje su očigledno povezane sa kriminalnim delovanjem na ovom području, već da se u istragu uključe nadležna viša tela u okviru MUP-a Republike Srbije, uključujući i Unutrašnju kontrolu.

Takođe, ovom prilikom vas obaveštavam da sam kopiju ovog pisma uputio i na adrese svih relevantnih međunarodnih i domaćih organizacija koje se bave promovisanjem ljudskih prava i vladavine zakona, kao i relevantnim diplomatskim predstavništvima i stranim misijama u Beogradu.

U nadi da ćete u ovom slučalju postupiti u skladu sa onim što zakoni i javni interes Republike Srbije nalažu, srdačno vas pozdravljam.

S poštovanjem,

Hakija Eminović,

aktivista i borac za ljudska prava

U Medveđi, 19.02.2019. godine

Share