Studenti u poseti FHP-u

Studenti u poseti FHP-u

StudentUPosetiFHP2016U četvrtak, 29. septembra 2016. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici Škole za međunarodni trening (School for International Training – SIT). Studenti-polaznici ove škole pohađaju različite univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama, a u okviru programa Studija mira pri Centru za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikaciju, borave u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Direktorka FHP-a za razvoj programa i informisanje Jelena Krstić predstavila je dostignuća u suočavanju sa prošlošću u Srbiji, ukazujući i na nedovoljnu efikasnost suđenja za ratne zločine, uskraćivanje reparacija žrtvama zločina, nezainteresovanost institucija za utvrđivanje istine o prošlosti, usporenu potragu za nestalim osobama i nereformisane institucije koje još uvek kriju odgovorne za kršenja ljudskih prava tokom oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji. Studenti su posebno bili zainteresovani za podršku Evropske unije u primeni mera koje vode suočavanju sa prošlošću u Srbiji, odnos domaćih institucija prema zahtevima za prihvatanjem sopstvene odgovornosti za zločine, kao i za položaj i potrebe žrtava ratnih zločina.

Share