Tribunal nije oslobodio Miloševića

Tribunal nije oslobodio Miloševića

Insajder logoOsuđujuća ili oslobađajuća presuda Slobodanu Miloševiću mogla je da bude doneta samo na suđenju bivšem predsedniku SRJ. Postupak protiv Miloševića, međutim, nikada nije okončan jer je on preminuo. Činjenica je da su sudije koje su sudile Miloševiću već tokom postupka zaključile da ima dovoljno dokaza da mu se sudi za genocid.

Tvrdnja da je Milošević u Hagu oslobođen potiče iz presude Radovanu Karadžiću, iako se u tom postupku nije ni sudilo Miloševiću.

Ime Slobodana Miloševića pominje se u presudama i u vezi sa zajedničkim zločinačkim poduhvatom, ali na tim suđenjima nisu izvođeni dokazi u vezi sa njim. Zato je neobično da se citira pet meseci stara presuda Radovanu Karadžiću kao dokaz da je Tribunal oslobodio Miloševića, iako postoje i odluke i presude u kojima se na isti način implicira njegova krivica.

“To je posledica načina na koji je godinama praćen rad Tribunala. Interesovalo nas je samo da li je kriv ili nije kriv i da li je naš ili njihov. Presude niko nije čitao, niti ih analizirao”, kaže za Insajder.net Nemanja Stjepanović, dugogodišnji izveštač iz Tribunala, danas istraživač Fonda za humanitarno pravo.

On podseća na odluku sudskog veća na suđenju samom Slobodanu Miloševiću, u kojoj su sasvim suprotni navodi, odnosno u kojima se navodi da izvedeni dokazi ukazuju na odgovornost Miloševića za zajednički zločinački poduhvat.

Na polovini suđenja Miloševiću, pre nego što je počeo iznošenje odbrane, traženo je da se iz optužnice izbace tačke koje ga terete za genocid. Ovaj zahtev uputili su “Prijatelji suda”, koji su bili angažovani tokom suđenja, jer Milošević nije imao branioca. Veće je ovaj zahtev Miloševića odbacilo, navodeći da postoje osnovi da mu se sudi za udruženi zločinački poduhvat sa ciljem da se počini genocid.

Pretresno veće zaključilo je da je Tužilaštvo iznelo dovoljno dokaza da se – ako ih optuženi ne ospori u svom dokaznom postupku – Milošević proglasi krivim po praktično svim glavnim tačkama optužnice. Postupak, međutim, nikada nije okončan zbog smrti Slobodana Miloševića.

Početkom avgusta izvesni analitičar Endi Vilkokson objavljuje da je o presudi Radovanu Karadžiću Tribunal posthumno oslobodio Miloševića. Činjenica je da se Miloševiću u tom postupku nije ni sudilo.

Tvrdnju Votkonsona preneo je Russia Today, zatim gotovo svi srpski mediji. Kao tačnu odmah su je  iskoristili ministri u Vladi Srbije Aleksandar Vulin i Ivica Dačić, nekadašnji Miloševićev saradnik, kao dokaz da je Miloševićeva politika bila ispravna.

U presudi Šainoviću i Martiću izneti suprotni navodi

U presudi Radovanu Karadžiću, koju citira izvesni Endi Vilkokson, piše da je Slobodan Milošević delio i podržavao političke ciljeve optuženog i drugih lidera bosanskih Srba da očuvaju Jugoslaviju i da spreče odvajanje ili nezavisnost BIH i da je blisko sarađivao sa optuženim u ovom postupku. Veće takođe podseća da je Milošević pružao pomoć bosanskim Srbima u vidu ljudstva, snabdevanja oružja tokom sukoba.

“Međutim, na osnovu dokaza koji su izvedeni pred ovim većem u pogledu suprostavljenih interesa između Miloševića i lidera bosanskih Srba tokom sukoba, pogotovo Miloševićevog ponavljanja kritika i neslaganja sa politikom i odlukama optuženog i rukovodstva bosanskih Srba, veće smatra da u ovom slučaju nije bilo dovoljno dokaza koji bi ukazali da se Milošević slagao sa zajedničkim planom,” navodi se u presudi Radovanu Karadžiću.

Nasuprot viđenju ovog sudskog veća, u presudi recimo Milanu Martiću, Milošević je zajedno sa Martićem, ali i Radovanom Karadžićem i Ratkom Mladićem deo zločinačkog poduhvata.

I u presudi Nikoli Šainoviću i drugima u vezi sa zločinima na Kosovu, veće pominje Slobodana Miloševića kao deo ujedinjenog zločinačkog poduhvata.

Tribunal: Nije donet zaključak u vezi sa Slobodanom Miloševićem

Odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa u vezi s navodima da je Slobodan Milošević posthumno oslobođen svake krivice, Haški tribunal navodi da se u postupku protiv Karadžića nije bavio Miloševićem.

“Sudsko vijeće nije donijelo nikakav zaključak u odnosu na Miloševića, nije se bavilo njegovom krivicom tokom suđenja Karadžiću. Milošević nije ni optužen niti osuđen u Karadžićevom predmetu. Činjenica da je neko deo ili da nije deo zajedničkog kriminalnog poduhvata u predmetu u kom on nije optuženi, nema nikakve konsekvence za njegov predmet i njegovu vlastitu odgovornost”.

Slobodan Milošević je pred Haškim tribunalom odgovarao je zločine počinjene na Kosovu, u BIH i u Hrvatskoj. Za zločine na Kosovu optužen je 22.maja 1999. godine i to je bila prva optužnica  podignuta protiv jednog aktuelnog šefa države koju je izdao neki Međunarodni sud. Milošević je u Haški tribunal prebačen 28. juna 2001. godine, a u oktobru 2001. Tužilaštvo ga je optužilo i za zločine počinjene u Hrvatskoj, godinu dana kasnije i za zločine počinjene u Bosni i Hercegovini.

Ko je autor informacije koju su preneli svi mediji?

Andi Vilkokson navodi se kao autor prvobitne informacije o tome da je Milošević navodno presudom Karadžiću oslobođen, ali da je Hag to hteo da prikrije. O kome se zapravo radi i koji mu je kredibilitet ima malo podataka. U medijima u Srbiji koji su ga citirali navodi se da je on i američki publicista i istraživač rada Haškog tribunala. Tekstove objavljuje na sajtu www.slobodan-milosevic.org i zanimljivo je da se on navodi kao jedini autor brojnih tekstova. Kao motiv sajta naveden je citat: “Odbrana Miloševića! Odbana Srbije!”, a tu se mogu pronaći i govori Slobodana Miloševića, kao i njegova biografija.

Preuzeto sa portala Insajder

Share