Ubistva i otmice u Orahovcu u toku napada OVK i nakon uspostavljene kontrole srpskih snaga

Ubistva i otmice u Orahovcu u toku napada OVK i nakon uspostavljene kontrole srpskih snaga

Logo_FHP U periodu jul-septembar 1998. Fond za humanitarno pravo istraživao je povrede međunarodnog humanitarnog prava i kršenje ljudskih prava stanovnika Orahovca i okolnih sela, do kojih je došlo tokom i nakon oružanog sukoba Oslobodilačke vojske Kosova i snaga bezbednosti Srbije i Jugoslavije od 17. do 22. jula 1998. godine.

Istraživači FHP su u više navrata obišli Orahovac (Rahovec), Prizren (Prizren) i sela u blizini Orahovca, Veliku Hoču (Hoqa e Madhe) i Mamušu (Mamushe). Intervjuisano je 90 svedoka događaja. U Prizrenu, Prištini (Prishtine) i Mamuši, gde su izbegli, istraživači su intervjuisali 68 Albanaca. Većina lntervjuisanih Albanaca želela je da ostane anonimna, iz straha od policijske odmazde. Razgovarano je sa ukupno 22 srpska svedoka. Oni su intervjuisani u Orahovcu, prizrenskoj bolnici, selu Velika Hoča, u Velikoj Plani i selima Debrc i Brestovik u Srbiji.

Izveštaj o ubistvima i otmicama u Orahovcu preuzmite ovde.

Share