Više posvećenosti na rešavanju sudbine nestalih lica

Više posvećenosti na rešavanju sudbine nestalih lica

fdh_kosovo_logoPovodom obeležavanja Nacionalnog dana nestalih lica, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) zahteva od Vlade Kosova i nadležnih institucija veću posvećenost u praćenju, istrazi i lociranju posmrtnih ostataka, kao i u identifikaciji već pronađenih posmrtnih ostataka.


FHP Kosovo je i ranije pozivalo da pitanje nestalih lica bude uvršteno u dnevni red pregovora između Beograda i Prištine u Briselu. Pošto postoji nedovoljno informacija o lokacijama masovnih i pojedinačnih grobnica, tokom prošle godine došlo je do zastoja u pronalaženju grobnica, tako da politički pritisak ostaje jedina mogućnost koja može dovesti do napretka u tom pravcu. Ne postoji niti jedan opravdan argument koji bi sprečio strane u pregovorima da se bave rešavanjem sudbine nestalih lica, jer se ovo pitanje treba posmatrati sa humanitarnog aspekta. Takođe, strane u dijalogu treba da se više posvete i da preuzmu odgovornost za pokretanje pitanja krivične odgovornosti za zločine počinjene tokom rata. Prema dobijenim podacima, pri Institutu za Sudsku Medicinu u Prištini se nalazi još oko 300 neidentifikovanih posmrtnih ostataka, koji su pronađeni tokom prethodnih godina u različitim grobnicama. Na osnovu analiza, proizilazi da se DNK ovih posmrtnih ostataka ne podudara sa DNK uzoraka krvi prikupljenim od članova porodica nestalih. Stručnjaci iz ovog domena pretpostavljaju da je taj problem prouzrokovan pogrešnim identifikacijama obavljenim u prošlosti. Stoga, FHP Kosovo poziva nadležne organe da preduzmu konkretne mere kako bi se omogućila identifikacija ovih posmrtnih ostataka uz intenzivniju saradnju sa udruženjima porodica žrtava rata. Identifikacija posmrtnih ostataka bi umanjila bol velikom broju porodica žrtava, koji već 17 godina žive u bolu i neizvesnosti.

Share