NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: državna tajna jača od prava na istinuˮ

NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: državna tajna jača od prava na istinuˮ

Drzavna tajnaU utorak, 5. aprila 2016. godine, sa početkom u 12h u Medija centru u Beogradu (II sprat), Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće izveštaj „Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: državna tajna jača od prava na istinuˮ.

U izveštaju je predstavljena praksa Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva odbrane (MO) Republike Srbije u primeni pravila o pristupu informacijama od javnog značaja, a u vezi sa istraživanjem zločina protiv međunarodnog prava počinjenih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji. Uprkos činjenici da je Republika Srbija potpisnica Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima i država inicijator Rezolucije o pravu na istinu usvojene u Savetu za ljudska prava UN, kao i domaćem pravnom okviru koji garantuje pristup informacijama od javnog značaja, institucije Republike Srbije sistemski onemogućavaju javnosti pristup relevantnim dokumentima.

Izveštaj je zasnovan na višegodišnjoj praksi FHP-a u istraživanju i objavljivanju javno dostupnih dokaza o nekažnjenim zločinima, koja obuhvata i pristup informacijama i dokumentima iz arhiva MUP i MO.

Osnovni cilj Izveštaja je da ukaže na potrebu otvaranja državnih arhiva koje sadrže dokumentaciju o zločinima i teškim kršenjima ljudskih prava počinjenim tokom ratova 1990ih godina čime bi se omogućilo ostvarivanje prava na istinu žrtvama, njihovim porodicama i celokupnom društvu, i pomoglo u borbi protiv nekažnjivosti zločina.

Na konferenciji će govoriti Sandra Orlović, izvršna direktorka FHP-a, Milica Kostić, direktorka FHP-a za pravna pitanja, Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i Saša Đorđević, istraživač Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.

Izveštaj je nastao uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Švajcarske.

Share