Porodice nestalih imaju pravo na pravdu

Porodice nestalih imaju pravo na pravdu

fdh_kosovo_logoPovodom obeležavanja nacionalnog dana nestalih, Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) zahteva od Vlade Kosova veće angažovanje u rasvetljavanju njihove sudbine, a takođe traži od nadležnih institucija da učine više na adresiranju krivične odgovornosti.

U toku prethodne i tekuće godine bilo je pomaka u pronalaženju tela nestalih, odnosno istraživana je, lokalizovana i otvorena masovna grobnica u Raškoj, gde su pronađena 52 tela osoba koja su prijavljena kao nestala za vreme oružanog sukoba na Kosovu. Bez obzira, broj nestalih lica ostaje i dalje jako visok i treba uložiti dodatne napore na pronalaženju osoba čija je sudbina i dalje nepoznata.

Štaviše, FHP Kosovo izražava zabrinutost da je fokus ostao na pronalaženju tela nestalih osoba, dok su nadležne institucije zakazale u preuzimanju koraka za utvrđivanje krivične odgovornosti u ovim slučajevima. Imajući u vidu veliki broj nestalih lica za vreme i nakon oružanog sukoba na Kosovu, pred domaćim sudovima je procesuiran simboličan broj predmeta  koji su se odnosili na ove slučajeve. Preko 99% porodica ovih žrtava je uskraćeno pravo na pravdu.

Iako je Vlada Kosova obećala da će pitanje nestalih lica biti jedna od tema dijaloga sa Srbijom, a kako se to nije dogodilo, FHP Kosovo zahteva od institucija da pitanje nestalih bude jedna od narednih tema za diskusiju. Takođe, u ovom dijalogu Vlada Kosova treba da postavi zahtev za iznalaženje rešenja saradnje pravosudnih institucija Kosova i Srbije u krivičnom progonu lica koja su bila uključena u izvršavanju tih zločina.

Share