FHP dobitnik nagrade za borbu protiv diskriminacije

FHP dobitnik nagrade za borbu protiv diskriminacije

nagrada_2014Fond za humanitarno pravo (FHP) nagrađen je za doprinos borbi protiv diskriminacije tokom 2014. godine. Nagradu dodeljuje Koalicija za borbu protiv diskriminacije, kao priznanje pojedincima, organizacijama, institucijama, kompanijama i medijima koji su u toku jedne godine učinili najviše napora u suzbijanju diskriminacije prema manjinskim i marginalizovanim grupama ili doprineli unapređenju jednakosti svih građana i građanki u Srbiji.

Dosledno angažovanje u oblasti zaštite prava svih žrtava ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava, i upoznavanje javnosti u Srbiji sa činjenicama u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji, svrstali su FHP među dobitnike ovogodišnje nagrade.

Pored FHP-a, nagradu za borbu protiv diskriminacije u 2014. godini dobili su i Odeljenje za javni red i mir Policijske upravde Beograd, Jutarnji program RT Vojvodina, Dosije studio i Ljubomir Živkov.

Share