Evaluacija baze podataka Kosovske knjige pamćenja – Nalazi i preporuke

Evaluacija baze podataka Kosovske knjige pamćenja – Nalazi i preporuke

logo_fhp_fdh_post

U martu 2012. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) obratio se dr Patricku Ball-u, izvršnom direktoru Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima, molbom da oceni kvalitet i kompletnost baze podataka Kosovske knjige pamćenja. Dr Ball je formirao tim, koji su osim njega, činili dr Jule Krüger, konsultantkinja Grupe za analizu podataka o ljudskim pravima i profesor Michael Spagat sa Royal Holloway Univerziteta u Londonu. Tim je 10. decembra 2014. godine predao FHP-u dva izveštaja, jedan koji su sačinili dr Jule Kruger i dr Patrick Ball, i drugi, čiji je autor profesor Michael Spagat. Izveštaji su dostupni na engleskom jeziku:

Patrick Ball and Jule Kruger-Evaluation of the Database KMB-December 10,2014.

Michael Spagat-Evaluation of the Database KMB-December 10,2014.

„Najvažniji zaključak naše analize jeste da baza podataka Kosovske knjige pamćenja dokumentuje sve ili gotovo sve ljudske gubitke u vezi sa ratom na Kosovu u periodu od 1998. do 2000. godine.”

Evaluation of the Database of the Kosovo Memory Book
Jule Kruger and Patrick Ball

“Za projekat koji dokumentuje ratne smrti, od slučaja do slučaja, veoma je neobično da stigne do tačke u kojoj su zabeležene maltene sve pojedinačne smrti. Čini se da je baza KKP stigla do te tačke, dok istovremeno pruža vrlo širok spektar tačnih informacija o svakoj pojedinačnoj žrtvi. KKP je izuzetno postignuće koje stoji kao spomenik, i žrtvama i ljudskom duhu.”

A Triumph of Remembering: Kosovo Memory Book
Professor Michael Spagat

Sažetak evaluacije dostupan je za preuzimanje na srpskom jeziku ovde.

Grafički prikaz istraživanja KKP možete preuzeti ovde.

Share