Mehanizmi tranzicione pravde u Srbiji u kontekstu demokratskih reformi i pristupanja Srbije EU

Mehanizmi tranzicione pravde u Srbiji u kontekstu demokratskih reformi i pristupanja Srbije EU

brifing_23.01.2015Dana 23. januara 2015. godine u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održana je brifing diskusija o važnosti uključivanja pitanja iz oblasti tranzicione pravde u proces evropskih integracija Republike Srbije. Na sastanku su učestvovali predstavnici ambasada država članica Evropske unije (EU), Švajcarske, oficir za vezu Kosova, predstavnici Delegacije EU, te organizacija Misija OEBS-a u Srbiji, Civil Rights Defenders i National Democratic Institute.

Izvršna direktorka FHP-a Sandra Orlović i direktorka za pravna pitanja Milica Kostić predstavile su učesnicima diskusije ključne probleme u usklađivanju nacionalne regulative sa regulativama EU u oblasti uspostavljanja krivične odgovornosti za počinjene ratne zločine, poštovanja prava žrtava ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava i institucionalnih reformi, a takođe su ukazale na standarde, principe i regulativu kojom EU u odnosima sa drugim državama podržava inicijative za rešavanje nasleđa nasilne prošlosti.

Ovaj sastanak je prvi u nizu sastanaka sa predstavnicima EU, država članica EU i drugim relevantnim akterima u okviru napora FHP-a da uspostavljanje adekvatnih mehanizama tranzicione pravde i njihova primena budu deo pregovaračkog sadržaja u Poglavlju 23 pregovora o pristupanju Srbije EU, koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava.

Share