Konkurs za Regionalnu školu tranzicione pravde

Konkurs za Regionalnu školu tranzicione pravde

Fond za humanitarno pravo, Udruženje Pravnik i Fond za humanitarno pravo Kosovo, objavljuju konkurs za upis treće generacije studenata Regionalne škole tranzicione pravde.

O Školi
Regionalna škola tranzicione pravde je desetodnevni program neformalnog obrazovanja o instrumentima za suočavanje sa prošlošću. Polaznici Škole slušaće predavanja o utvrđenim činjenicama na sudskim procesima pred Haškim tribunalom i nacionalnim suđenjima za ratne zločine, vansudskim mehanizmima za utvrđivanje činjenica o zločinima iz prošlosti, pravu žrtava kršenja ljudskih prava na reparacije i doprinosu arhiva i medija u utvrđivanju istine i odgovornosti, kulturi i sukobu sećanja i procesu pomirenja u post-konfliktnim društvima. Pored toga, studenti će imati prilike da razgovaraju o procesima napretka primene strategija tranzicione pravde u Bosni i Hercegovini, Kosovu i Srbiji sa stručnjacima iz ovih zemalja. U okviru Škole predviđene su posete mestima stradanja u BiH, Kosovu i Srbiji.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti završnih godina i post-diplomskih studija univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije, članovi političkih partija, aktivisti organizacija civilnog društva, i mladi profesionalci zaposleni u državnoj upravi.

Konkurs je otvoren do 20. septembra 2014. godine.

Više informacija o konkursu preuzmite ovde.

Share