Zona (ne)odgovornosti

U nameri da javnosti stavi na uvid činjenice i dokaze o zločinima počinjenim tokom rata na Kosovu, ali i tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji, FHP predstavlja Zonu (ne)odgovornosti – interaktivnu veb prezentaciju zločina izvršenih u zonama odgovornosti srpskih snaga u Hrvatskoj, BiH i na Kosovu za koje niko nije odgovarao. Osim opisa zločina koji su bazirani na izjavama svedoka, sajt prikazuje i isečke iz autentičnih vojnih dokumenata u vezi sa zločinima, kao i policijsku i vojnu hijerarhiju jedinica u čijim zonama odgovornosti su zločini izvršeni.

Share