Povodom osuđujuće presude za zločin u Bihaću

Povodom osuđujuće presude za zločin u Bihaću

Logo FHP

Viši sud u Beogradu izrekao je 4. februara 2014. godine presudu kojom je optuženog Đuru Tadića oglasio krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva počinjen 23. septembra 1992. godine u mestu Duljci (opština Bihać, BiH) i osudio ga na kaznu zatvora u trajanju od 10 godina. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da je presuda zasnovana na uverljivim dokazima, kao i da je odgovornost Đure Tadića tokom postupka nesumnjivo dokazana, ali da je izrečena kazna uvredljiva za žrtve

Sud je utvrdio da je optuženi Đuro Tadić, kao pripadnik Rajinovačke čete Vojske Republike Srpske (VRS), bio u grupi zajedno sa Zoranom Tadićem, Jovicom Tadićem, Zoranom Bergom, Željkom Babićem, Svetkom Tadićem i sada pokojnim Slobodanom i Gojkom Đurićem. Navedeni su bili u vojnim i policijskim uniformama, naoružani automatskim oružjem, maskirani kapama i čarapama navučenim na glave. Oni su sa dva putnička vozila došli do mesta Duljci, gde su civili bošnjačke nacionalnosti, po osnovu radne obaveze koju je odredilo tzv. Ratno predsedništvo Srpske Opštine Bihać, brali šljive. U civile su ispalili više rafala, a kada su videli da se neki od civila skrivaju u štali, na nju su bacili bombu. Tom prilikom ubili su 18 osoba, a jedna žena je teško ranjena. Nakon toga, tela ubijenih su skupili na gomilu i zapalili.

Predsedavajuća veća, sudija Mirjana Ilić, rekla je tokom izricanja presude da je prilikom odmeravanja kazne sud od olakšavajućih okolnosti optuženom cenio lične i porodične prilike, životnu dob (star 65 godina) i neosuđivanost, dok je kao otežavajuće okolnosti cenio težinu nastalih posledica, odnosno broj žrtava.

FHP ističe da je sud utvrdio kako je Tadić odgovoran za hladnokrvnu egzekuciju 18 civila, te da se radilo uglavnom o ženama i starijim ljudima. Među žrtvama je 10 žena, od kojih je najstarija imala 78 godina, a najmlađa je bila devojčica od 13 godina. Teške povrede jedine preživele žrtve, mlade žene, dovele su do njenog trajnog invaliditeta. Brutalnost Tadića i drugih izvršilaca ispoljena je i nakon ubistva – tela su polivena benzinom i zapaljena. FHP smatra pridavanje značaja starosnoj dobi izvršioca ovako surovog zločina činom kojim se na degutantan način nipodaštava patnja svih žrtava ovog zločina.

Činjenice

Tužilaštvo za ratne zločine (TRZ) preuzelo je gonjenje u ovom predmetu od Kantonalnog suda u Bihaću, na osnovu Zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima i Ugovora između RS i BiH o pravnoj pomoći u građanskim i krivičnim stvarima, pred kojim su Zoran Tadić, Jovica Tadić, Zoran Berga i Željko Babić, na osnovu Sporazuma o priznanju krivice, za isto krivično delo pravosnažno osuđeni. Optužnicu protiv Đure Tadića TRZ je podiglo 8. aprila 2013. godine, dok je Svetko Tadić nedostupan državnim organima. Glavni pretres, tokom kojeg je ispitano 26 svedoka, započeo je 26. juna 2013. godine.

Ovde možete pročitati sve izveštaje FHP-a sa suđenja Đuri Tadiću.

Share