Dosije ”125. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“

Dosije ”125. motorizovana brigada Vojske Jugoslavije“

Dosije daje uvid u delovanje ove jedinice Vojske Jugoslavije tokom rata na Kosovu i zločine koji su se dogodili u njenoj zoni odgovornosti a u kojima je ubijeno 1.813 civila kosovskih Albanaca, od kojih se njih 216 jos uvek vodi kao nestalo.

Do danas, ni jedan počinilac ovih zločina nije kažnjen. Dokument je nastao na osnovu izjava preživelih zločina, članova porodica žrtava, vojnih dokumenata, forenzičkih izveštaja, svedočenja vojnika i oficira VJ pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju i druge relevantne građe. Dosije možete preuzeti ovde.

Share