Gostovanje Marijane Tome u Glasu Amerike, 05.06.2013.

Marijana Toma, zamenica izvršne direktorke Fonda za humanitarno pravo, o oslobađajućim haškim presudama za Glas Amerike.


Share