USS nije razmatrao Zakon o BIA

Beograd – Ustavni sud Srbije povukao je juče sa dnevnog reda odlučivanje o inicijativi za ocenu ustavnosti delova zakona po kojima direktor BIA može da naloži prisluškivanje i tajno praćenje bez odobrenja suda.

Ovaj predlog je povučen sa dnevnog reda da bi Zakonodavni odbor Skupštine Srbije dao svoje mišljenje o inicijativi. Predlog je podneo Fond za humanitarno pravo još 2002. Oni traže da se član 15 Zakona o BIA proglasi neustavnim. Predstavnici podnosioca inicijative, odnosno FHP, nisu bili pozvani na jučerašnju sednicu.

Jovan Stojić, zadužen za odnose sa javnošću u BIA, rekao je medijima da je spornu odredbu kojom se direktoru BIA daje ovlašćenje da naredi početak tajnog nadzora bez odobrenja suda ta agencija koristila samo jednom i to 2003. i da će BIA poštovati svaku odluku suda.

U aprilu je Ustavni sud neustavnim proglasio sličan član u zakonu o VBA i VOA. Predlog za ocenu ustavnosti podneli su Beogradski centar za ljudska prava, kao i zaštitnik građana Saša Janković, te poverenik za informacije Rodoljub Šabić.

– U vreme kada sam ja 2001. bio zamenik načelnika RDB, nismo imali u radu ništa što je bilo nezakonito. Nikada nismo primenjivali mere prisluškivanja bez odluke Vrhovnog suda. Jedino kada je bilo reči o praćenju stranih državljana, nije važilo to pravilo. Međutim, sećam se i da je te godine u jednom trenutku iz nekih razloga predsednica VSS Leposava Karamarković odbila da potpisuje naloge o merama prisluškivanja. Pokojni premijer Zoran Đinđić tada je uredbom to ovlašćenje preneo na ministra policije Dušana Mihajlovića – izjavio je ranije za Danas Zoran Mijatović, bivši zamenik načelnika Državne bezbednosti.

Share