Danas: KANDIĆ: EU nema strategiju za uspostavljanje tranzicione pravde

Izvor: Danas

Evropska unija nema strategiju sprovođenja tranzicione pravde i sprovodi politiku uslovljavanja prema zapadnom Balkanu koja se svodi na saradnju sa Tribunalom u Hagu, ocenjeno je na seminaru „Evropske integracije i tranziciona pravda“.

 „EU nema u svojim uslovima, zahtevima i viziji da je uspostavljanje tranzicione pravde uslov za evropske integracije. Kao civilno društvo hoćemo da to pitanje adresiramo, da tražimo izmenu nekih zahteva i kriterijuma u odnosu na pridruživanje EU“, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandićna skupu koji je organizovao taj fond. Kandićeva je ukazala da zbog toga većina građana smatra da Ratka Mladića treba uhapsiti jer je to obaveza države, a ne zato što bez hapšenja onih koji su kršili zakone u prošlosti, neće biti ni primene aktuelnih zakona. Ona je ocenila i da je Srbija danas politički potpuno spremna da ispuni sve obaveze prema Tribunalu u Hagu, ali je problem što država ne može da se organizuje i što „neka grupa“ ima takvu moćda ne izvodi sam čin hapšenja Mladića.

Novinarka Florens Artman rekla je da je EU ohrabrila zemlje regiona da otvore sudove za ratne zločine, ali iz praktičnih razloga. „Uspostavljanje tih sudova nije bila strategija osmišljena u okviru tranzicione pravde, većsu domaći sudovi otvoreni zato što će Haški tribunal biti zatvoren 2010. To liči na cenkanje, jer EU nije razvijala politiku suočavanja sa prošlošću, pa ono što se presuđuje u sudovima praktično ostaje mrtvo slovo na papiru“, kazala je Artmanova. Ona je dodala da se tranziciona pravda ne sprovodi u dovoljnoj meri na zapadnom Balkanu jer „politika smatra da prošlost smeta, da je izvor sukoba i da je treba staviti pod sto“. Predstavnica Centra za studije globalnog upravljanja Denisa Kostovicova rekla je da je suočavanje sa prošlošću važna poluga koju EU može da koristi prema zapadnom Balkanu. „U suprotnom, EU može da postane talac nerešenih pitanja prošlosti,“ rekla je Kostovicova. Ona se osvrnula na ratove devedesetih, ocenivši da to nisu bili klasični ratovi dveju suprotstavljenih strana, većratni sukobi čiji je cilj bio stvaranje alternativnih sistema moći zasnovanih na profitu. Predstavnik Međunarodnog centra za tranzicionu pravdu Dik Osting rekao je da EU sprovodi ograničeno uslovljavanje i da se ne shvata da domaća suđenja doprinose širem cilju – suočavanju sa prošlošću. Dodao je da je tranziciona pravda mnogo širi koncept od hapšenja ratnih zločinaca i njihovog izvođenja pred sud.

Share