Radio 202: EU nema strategiju za uspostavljanje tranzicione pravde

Izvor: Radio 202


Evropska unija nema strategiju provođenja tranzicione pravde te provodi politiku uvjetovanja prema zapadnom Balkanu koja se svodi na saradnju s Tribunalom u Hagu, ocijenjeno je na seminaru “Evropske integracije i tranziciona pravda”. “EU nema u svojim uvjetima, zahtjevima i viziji da je uspostavljanje tranzicione pravde uvjet za evropske integracije. Kao civilno društvo hoćemo to pitanje adresirati, tražiti izmjenu nekih zahtjeva i kriterija u odnosu na pridruživanje Uniji”, rekla je direktorica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić na skupu koji je organizirao ovaj fond.

Kandić je ukazala da zbog toga većina građana smatra da haškog optuženika Ratka Mladića treba uhapsiti jer je to obaveza države, a ne zato što bez hapšenja onih koji su kršili zakone u prošlosti, neće biti ni primjene aktuelnih zakona. Ona je ocijenila i da je Srbija danas politički potpuno spremna ispuniti sve obaveze prema Tribunalu, ali je problem što se država ne može organizirati i što “neka grupa” ima takvu moć da ne izvodi sam čin hapšenja Mladića.

Florence Hartmann je rekla da je EU ohrabrila zemlje regiona da otvore sudove za ratne zločine, ali iz praktičnih razloga. “Uspostavljanje tih sudova nije bila strategija osmišljena u okviru tranzicione pravde, već su domaći sudovi otvoreni zato što će Haški tribunal biti zatvoren 2010. To liči na cjenkanje, jer EU nije razvijala politiku suočavanja s prošlošću, pa ono što se presuđuje u sudovima praktično ostaje mrtvo slovo na papiru”, kazala je Hartman.

Također je dodala da se tranziciona pravda ne provodi u dovoljnoj mjeri na zapadnom Balkanu, jer “politika smatra da prošlost smeta, da je izvor sukoba i da je treba staviti pod sto”. Predstavnica Centra za studije globalnog upravljanja (Centre for the Study od Global Governance) Denisa Kostovicova rekla je da je suočavanje s prošlošću važna poluga koju Unija može koristiti prema zapadnom Balkanu.

U suprotnom, EU može postati talac neriješenih pitanja prošlosti, kazala je ona. Kostovicova se osvrnula na ratove devedesetih, ocijenivši da to nisu bili klasični ratovi dvije suprostavljene strane, već ratni sukobi čiji je cilj bio stvaranje alternativnih sistema moći zasnovanih na profitu. Seminar je okupio predstavnike nevladinog sektora iz regiona i međunarodne stručnjake.

Share