Blic: Nataša Kandić osuđena za klevetu Tomislava Nikolića

Izvor: Blic

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić proglašena je danas pred Četvrtim opštinskim sudom krivom za klevetu predsednika Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića i kažnjena sa 200.000 dinara.

Nikolić je tužio Natašu Kandić zbog izjave date 13. juna 2005. godine radiju B92, u kojoj je navela da je Nikolić 1991. godine u hrvatskom selu Antin “bio u situacijama sa oružjem i da su od njegove ruke stradali civili”.
Sudija Maja Ilić rekla je u obrazloženju presude da je Nataša Kandić prekršila pretpostavku nevinosti time što je Nikolića optužila za krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.
Navela je da iz dokaza izvedenih na suđenju ne proizlazi da je Nataša Kandić imala pouzdane podatke o Nikoliću, ali ih je ipak iznela u javnost.
“Da je postupala dobronamerno, Nataša Kandić ne bi imenovala Nikolića, nego bi podatke koje je imala predala Tužilaštvu za ratne zločine. Ona je optužbe protiv Nikolića iznela pre četiri godine i tužilaštvo je imalo sasvim dovoljno vremena da pokrene postupak protiv Nikolića, ali to nije učinilo”, rekla je sudija Maja Ilić.
Dodala je da je Nataša Kandić svoje tvrdnje zasnivala na izjavi svedoka Dušana Damnjanovića, ali da on ranije danas, u svom svedočenju nije potvrdio da je bio svedok dvostrukog ubistva i da je to suština njegovog iskaza.
“Moj zadatak je bio da utvrdim da li je Nataša Kandić u vreme kada je dala izjavu imala podatke o Nikoliću. Čak i da je imala podatke, nije uputno da direktorka Fonda za humanitarno pravo na osnovu iskaza tog svedoka optužuje Nikolića”, rekla je sudija Maja Ilić.
Nikolić je u tužbi zatražio da mu Nataša Kandić plati milion dinara na ime odštete, a za ostvarenje tog zahteva upućen je na parnični postupak.
Prethodno je Nataša Kandić u završnoj reči navela da do danas niko nije osporio da su u Antinu počinjeni ratni zločini niti da su tamo od avgusta 1991. godine bili dobrovoljci Srpske radikalne stranke, u kojoj je Nikolić obavljao funkciju zamenika predsednika.
Istakla je da je svedok Damnjanović, koji je bio dobrovoljac u Antinu, izjavio pred njom i tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem da je Nikolić izašao sa večere, ušao u susednu kuću i da su svi čuli rafale, a kada se vratio bio je nagrađen aplauzom i da su posle u toj kući pronađena tela dva hrvatska civila.
“Nisam ja dovela u pitanje čast i ugled Nikolića, nego činjenica da je predsednik SRS-a Vojislav Šešelj optužen pred Haškim tribunalom i da se u Beogradu u najmanje dva predmeta sudi članovima te stranke za ratne zločine. Pokazalo se da gde god ima ratnih zločina, ima i SRS-a”, rekla je Nataša Kandić.
Istakla je da je upravo to dovelo u pitanje čast i ugled Nikolića, a ne delovanje Fonda za humanitarno pravo dovelo, koji ima mandat da prikuplja podatke o izvršenim ratnim zločinima.

Share