Nezavisne novine: Cilj proširivanje Koalicije za REKOM

Izvor: Nezavisne novine

Nataša Kandić, izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo iz Srbije, i Vesna Teršelič, direktor Centra za suočavanje sa prošlošću „Documenta“ iz Hrvatske, juče su se Banjaluci sastale sa predstavnicima nekoliko nevladinih organizacija za ljudska prava i udruženja koja se bave otkrivanjem istine o zarobljenim i nestalim licima.

Sastanak je održan s ciljem proširivanja Koalicije za osnivanje Regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima i drugim teškim povredama ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji (REKOM). „Koalicija za REKOM je mreža nevladinih organizacija, udruženja i pojedinaca, koje zastupaju i afirmišu inicijativu o osnivanju regionalne, nezavisne, nepristrasne i zvanične komisije, koja će imati mandat da istraži, utvrdi i javno iznese činjenice o ratnim zločinima i drugim teškim kršenjima ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, uključujući i sudbinu nestalih“, objasnila je Kandićeva.

Ona je dodala da bi REKOM djelovao na osnovu zajedničke volje vlada Hrvatske, Srbije, BiH, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Slovenije, a uz podršku Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Koalicija za REKOM pokrenuta je 2006. godine, a od tada joj je pristupilo više od 100 nevladinih organizacija.

„S obzirom na to da Regionalnu komisiju mogu osnivati samo vlade, mi ćemo vladama dostaviti prijedlog o njenom osnivanju tokom ove, a možda i sljedeće godine“, navela je Vesna Teršelič. Ona je dodala da je Regionalna komisija pravi način da se dođe do istine.

Share