B92: “Cilj otmica – etničko čišćenje”

Izvor: B92

Direktorka FHP-a Nataša Kandić smatra da tužilaštvo u Srbiji pre svega treba da se bavi istragom o ratnim zločinima počinjenim zbog etničkog čišćenja Kosova.

Svi podaci pokazuju da su Srbi oteti, ne prevashodno radi kriminalne trgovine organima, već zbog zastrašivanja, čiji je cilj bilo etničko čišćenje Kosova, rekla je direktorka Fonda za humanitarno pravo gostujući u emisiji “Poligraf” na TV B92.

Prema njenim rečima, tužilaštvo treba najpre da insistira na istrazi o ratnim zločinima koje su počinile grupe OVK i o odgovornosti za te zločine.

“Pitanje je da li se može sada utvrditi da li je bilo trgovine ljudskim organima”, rekla je ona i navela da je bitno utvrditi i starosnu sutrukturu nestalih, pošto starije osobe nisu “pogodne” za transplantaciju organa.

Pouzdano se, međutim, zna da je nestalo više od 500 Srba i drugih nealbanaca, da su prebačeni u tajne zatvore, da nisu više živi i da negde u Albaniji moraju postojati tajne masovne grobnice, kazala je Kandićeva.

“Zato je glavno pitanje otmica, tajnih zatvora i tajnih masovne grobnica”, kazala je Kandićeva, i navela da tužilaštvo u Srbiji i specijalni izvestilac Saveta Evrope Dik Marti treba da rade paralelno na utvrđivanju da li je bilo trgovine ljudskim organima.

U tom slučaju, prema njenim rečima, vlasti Albanije i njeno tužilaštvo ne mogu da ostanu po strani i kažu da neće ništa raditi.

Share