Nacionalne konsultacije sa predstavnicima udruženja žrtava i žrtvama o osnivanju Regionalne komisije za utvrđivanje i kazivanje činjenica o ratnim zločinima u bivšoj Jugoslaviji, Beograd – 15.07.2008.

Dnevni red

Transkript

Zaključci

Share