Pismo francuskih NVO gospodinu Bernaru Kušneru, ministaru inostranih i evropskih poslova

Gospodin Bernar Kušner
Ministar inostranih i
evropskih poslova
37, Quai d’Orsay
75351 Paris Cedex 07

Pariz, 27. februar 2008.

Apel francuskim vlastima da intervenišu u korist slobode izražavanja i zaštite branilaca ljudskih prava u Srbiji

Gospodine ministre,

Od deklaracije o nezavisnosti Kosova, u nedelju 17. februara, politička scena u Srbiji se radikalizuje i aktivisti za ljudska prava su sve više i više izloženi otvorenim pretnjama. Scene nasilja na ulicama više gradova Srbije se umnožavaju a više stranih predstavništava napadnuto je u Beogradu, kao i u Banjaluci (glavnom gradu Republike Srpske). U tim situacijama, policija je pokazala značajnu pasivnost.

Izvršnoj direktorki Fonda za humanitarno pravo (FHP) Nataši Kandić, ličnosti koja je priznata u svetu zbog svoje borbe za istinu o ratnim zločinima, poslednjih dana upućena su veoma eksplicitna upozorenja, pošto je bila u Prištini na dan proglašenja nezavisnosti Kosova:
– u utorak, 19. marta, jedan predstavnik Socijalističke partije Srbije (SPS) izjavio je u Skupštini Srbije da sve političke partije i nevladine organizacije koje priznaju nezavisnost Kosova treba da budu zabranjene;
– istog dana, SPS je pokrenuo peticiju da protiv Nataše Kandić bude pokrenuta tužba, uz obrazloženje da je ona “počinila ozbiljan kriminalni akt protiv ustavnog poretka i bezbednosti Republike Srbije zapretivši nezavisnosti države i njenom teritorijalnom integritetu”;
– istog dana, dnevni list Večernje novosti objavio je članak pod naslovom Nataša, žena koje nema nagoveštavajući da bi njena eliminacija bila bez posledica. Važno je podsetiti da je to isti dnevni list u kome su bile objavljene pretnje Zoranu Đinđiću, premijeru Srbije ubijenom u martu 2003. godine.

Smatramo da u ovom trenutku ima ozbiljnih razloga da budemo zabrinuti za fizičku sigurnost Nataše Kandić, kao i više drugih aktivista za ljudska prava u zemlji. Zbog toga zahtevamo od francuskih vlasti da intervenišu, posebno preko Saveta Evropske unije, kako bi srpske vlasti:
– preduzele konkretne i neodložne mere da spreče svako buduće kršenje ljudskih prava;
– osudile svaku težnju da se branioci ljudskih prava učine “žrtvenim jarcem”;
– garantovale slobodu izražavanja svih učesnika u srpskom društvu.

U očekivanju vašeg odgovora, molimo Vas gospodine ministre, da primite izraze našeg najvišeg uvažavanja.

Antoine Malafoše,
generalni delegat
CCDF

Asocijacije-potpisnici:
Udruženje Sarajevo
Katolički komitet za borbu protiv gladi i za razvoj (CCDF)
Centar “Andre Malro”
Gernika ADPE
Opservatorija za zaštitu branilaca ljudskih prava (program
Međunarodne federacije za ljudska prava i Svetske organizacije protiv
torture)
Ličnosti koje podržavaju apel:
Gdin ambasador Žorž-Mari Čenu
Gdin Pol Garde, profesor univerziteta
Gospođa Florans Artman, novinarka
Gdin Pjer Hasner, profesor univerziteta
Gospođa Silvi Maton, novinarka

Kopije poslate:
– Gdin Havijer Solana, generalni sekretar Saveta Evropske unije i visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku
– Gospođa Rama Jade, državni sekretar Ministarstva spoljnih i evropskih poslova, zadužena za spoljne poslove i ljudska prava

Share