Pretnje organizaciji za statusne legitimacije Mađara

Fond za humanitarno pravo (FHP) izražava veliku zabrinutost zbog pretnji kancelerijama Concordia Minoritatis Hungaricae (CMH), organizaciji osnovanoj da bi u Vojvodini primala zahteve za dobijanje takozvane statusne legitimacije na osnovu Zakona o Mađarima koji žive u susednim zemljama (Statusni zakon).

Mađarska je 19. juna 2001. donela Statusni zakon koji daje određene povlastice Mađarima iz susednih država, a kancelarije CMH otvorene su u Novom Sadu i još pet gradova u Vojvodini početkom ove godine kada je Zakon stupio na snagu.

Kancelariju CMH u Somboru, 14. februara u podne nazvala je osoba koja je zapretila da će im baciti bombu u 14.00 časova. Zaposleni su pretnju prijavili policiji, čija je patrola odmah došla, uzela izjave o događaju i ostala u kancelariji do kraja radnog vremena.

Kancelarija CMH u Bečeju dobila je istog dana nepotpisano pismo u kome je vulgarnim jezikom zaposelnima zaprećeno bombaškim napadom ukoliko ne prestanu da primaju zahteve za statusne legitimacije. I u ovom slučaju policija je odmah reagovala.

Bilo je mnogo polemika o usvajanje Statusnog zakona u Mađarskoj i njegovim posledicama u susednim zemljama. Na zahtev Rumunije, Venecijanska komisija nezavisnih eksperata Saveta Evrope prihvatila je krajem oktobra 2001. godine načelni stav da odgovornost za poboljšanje položaja manjina treba pre svega da leži na državama gde manjine žive i ohrabrila matične države da problem manjina rešavaju bilateralnim ugovorima, a ne jednostranim aktima.

Predstavnici jugoslovenskih vlasti davali su protivrečne izjave o mogućnosti primene ovog mađarskog zakona u SRJ, a javnost nije dovoljno obaveštena o sadržini zakona niti o pravnim aspektima njegove primene.

Konfuziju u javnom mnenju koriste krajnje desne političke grupe koje kritikujući Statusni zakon raspiruju mržnju i neprijateljstvo prema mađarskoj nacionalnoj manjini u Vojvodini.

Dodatne informacije: Kancelarija FHP u Novom Sadu, Ivan Petrović, tel/fax: 021/28-755; e-mail: hlcns@Eunet.yu

Kancelarija FHP u Beogradu, Tanja Pavlović-Križanić, tel/fax: 011/444-3944, 011/444-1487, e-mail: tanja@hlc.org.yu

Share