Krivična prijava protiv policajaca zbog zlostavljanja Roma iz Lazarevca

Fond za humanitarno pravo (FHP), Centar za prava manjina (CPM), iz Beograda i Evropski centar za prava Roma (ERRC), iz Budimpešte, podneli su Četvrtom opštinskom javnom tužilaštvu u Beogradu krivičnu prijavu protiv Milana Mladenovića i Darka Velisavljevća, policajaca OUP Novi Beograd, zbog toga što su  24. februara 2004. godine zlostavljali Roma, Bekima Šainija, tom prilikom ga vređajući na nacionalnoj osnovi.

Bekim Šaini je sa rođacima Sašom Ilijevskim, Haškaj Šamijem i Sebastijanom Šainijem otišao u tržni centar, u bloku 70, na Novom Beogradu, da bi kupio robu za svoje preduzeće. Ilijevski, koji je nosio veliku količinu novca, na trenutak se odvojio, dok su ostali krenuli da zamene farmerke, koje su ranije kupili. Pošto se Ilijevski nije vratio u dogovorenom vremenu, Bekim Šaini je sa rođacima krenuo da ga traži. S obzirom da nisu mogli da ga nađu, uplašili su se da mu se nešto nije dogodilo. Tada su počeli da ga dozivaju i da trče kroz tržni centar. Ispred jedne kineske radnje ih je zaustavio policajac. Pošto ih je legitimisao, pitao je Bekima Šainija gde je ukrao farmerke? Šaini je to negirao i žargonskim jezikom od policajca tražio da ga pusti, kako bi nastavio da traži svog rođaka. Policajac, koji je ovu reakciju shvatio kao provokaciju, uveo je Šainija u prodavnicu, ispred koje su stajali, a u kojoj se nalazio njegov kolega iz patrole. Nakon toga, policajci su odveli Šainija u prostorije obezbeđenja tržnog centra, gde ga je jedan od njih udario šakom u glavu, usled čega je Šaini pao na pod. Tom prilikom mu je policajac psovao ”majku cigansku”. Šaini je tražio objašnjenje ovakvog postupka, na šta je ovaj odgovorio da mu je navodno opsovao majku. Nakon što je Šaini to pokušao da negira, policajac je opet krenuo da ga udari. Iz straha da ne prođe sa gorim posledicama, Bekim Šaini je “priznao” da je opsovao policajca. Posle “priznanja” pripadnik MUP-a mu je vratio ličnu kartu, sugerišući “da ga nikada nije ni udario”. Kada je Šaini počeo da protivreči, policajac je pokušao da ga uvuče u toalet. Uplašen da će ponovo dobiti batine, Bekim Šaini se odupro o vrata, nakon čega ga je policajac pustio i dodao da mora što pre da ode, uz pretnju da više ne sme da se pojavljuje u tržnom centru.

Bekim Šaini je 25. februara 2004. godine podneo prijavu Upravi za nadzor zakonitosti Gradskog SUP-a Beograd, protiv pomenutih policajaca. Prema njegovom saznanju, disciplinski organ OUP Novi Beograd je sproveo disciplinski postupak.

Protiv Milana Mladenovića i Darka Velisavljevća, FHP, ERRC i CPM su podeli krivičnu prijavu zbog osnovane sumnje da su izvršili krivična dela zlostava u službi iz člana 66 i lake telesne povrede iz člana 54 Krivičnog zakona Republike Srbije kao i zbog povreda relevantnih odrebi međunarodnih konvencija, koje se odnose na zabranu mučenja i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka.

Share