Diskriminacija građana Federacije BiH – pismo ministru inostranih poslova SRJ Goranu Svilanoviću

Savezno Ministarstvo za inostrane poslove

Savezni ministar za inostrane poslove

G-din Goran Svilanović

Poštovani g.dine Svilanoviću,

Obraćamo Vam se povodom prakse vlasti u Srbiji da prave razliku među građanima Bosne i Hercegovine na osnovu etničke pripadnosti i prebivališta, stavljanjem u nepovoljniji položaj građane Federcije. Ta praksa se ogleda u putovanju, korišćenju autobuskog saobraćaja, hotela, telefonskih usluga i priznavanju diploma.

Građani BiH koji imaju prebivalište u Republici Srpskoj putuju u Srbiju samo sa ličnom kartom, dok je građanima iz Federacije Bosne i Hercegovine za isto putovanje neophodan pasoš. U slučaju boravka dužeg od 30 dana u Srbiji građani Federacije su obavezni da pribave boravišnu vizu. Između Republike Srpske i Srbije uspostavljen je normalan autobuski saobraćaj koji omogućuje građanima Republike Srpske i Srbije da normalno i brzo putuju iz jednog u drugo područje. Postoji direktna autobuska linija Beograd-Srpsko Sarajevo (Republika Srpska) ali još uvek nema javnog autobuskog prevoza na linijii Beograd – Sarajevo, koji je oduvek bio najveći grad u BiH. Takvim postupanjem građani Srbije koji žele da putuju u neko od mesta u Federaciji i građani Federacije stavljeni su u nepovoljniji položaj od građana BiH koji žive u Republici Srpskoj. Građani Federacije u hotelima u Srbiji smeštaj plaćaju po cenama za strance, dok gosti sa prebivalištem u Republici Srpskoj imaju tretman domaćih gostiju.

Građani Bosne i Hercegovine se različito tretiraju i u ostvarivanju prava na obrazovanje. Diplome iz Republike Srpske se u Srbiji i Crnoj Gori priznaju kao stečene na domaćim univerzitetima, dok one koje su izdate u Federaciji Bosne i Hercegovine podležu procesu nostrifikacije.

Telefonski i telegrafski saobraćaj sa gradovima u Republici Srpskoj se odvija po režimu koji važi za unutrašnji, dok za ostale gradove u Bosni i Hercegovini važi cenovnik koji se primenjuje u međunarodnom saobraćaju.

Molim Vas da na nivou Savezne vlade pokrenute instrumente za poštovanje standarda jednakog postupanja prema građanima BiH. Hitno ukidanje pomenutih diskriminatorskih mera prema građanima BiH sa prebivalištem u Federaciji doprineće boljoj komunikaciji među ljudima i potpunijoj slobodi kretanja.

Nataša Kandić

Fond za humanitarno pravo

Sonja Biserko

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Aleksandar Popov

Centar za regionalizam

Igmanska inicijativa za Jugoslaviju

Staša Zajović

Žene u crnom

Prof.dr. Sead Hadžović

Multinacionalno udruženje Bosanaca

Obrad Savić

Beogradski krug

Biljana Kovačević-Vučo

YUCOM

Vojin Dimitrijević

Beogradski centar za ljudska prava

Share