FHP poklanja transkripte sa suđenja Slobodanu Miloševiću

Fond za humanitarno pravo poziva naučne i obrazovne institucije, državne organe, pravosudne institucije, nevladine organizacije, političke partije, kao i sve zainteresovane pojedince da se jave beogradskoj kancelariji FHP-a ukoliko žele komplet transkripata sa suđenja Slobodanu Miloševiću pred Haškim tribunalom.

Komplet transkripata sastoji se od 45 knjiga. Prvih 26 knjiga sadrži izvođenje dokaza Tužilaštva po optužnici za Kosovo i izvođenje dokaza Odbrane, zaključno sa sudskom sesijom održanom 14. marta 2006. godine, kada je postupak zvanično prekinut zbog smrti optuženog Slobodana Miloševića. Druga i treća celina, od 27. do 35. knjige i od 36. do 45. knjige, sadrže izvođenje dokaza Tužilaštva po optužnici za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu. Kompletni transkripti dostupni su i u elektronskoj verziji.

Prednost će imati mladi istraživači, magistranti i doktoranti, predstavnici podmladaka nevladinih organizacija i političkih partija, novinari, kao i svi oni kojima će ovo izdanje FHP-a koristiti u daljem radu i profesionalnom usavršavanju.

Želja nam je da što većem broju zainteresovanih podelimo besplatne primerke transkripata, za koje  verujemo da predstavljaju izvanredan izvor informacija i neprocenjivu istorijsku i političku građu.

Zainteresovani se mogu javiti na telefon +381 11 3444 313 ili +381 11 344 6598 i na e-mail adresu office@hlc-rdc.org. Kontakt osoba je Vjera Ruljić, koordinator kancelarije.

Share