Prezentacija popisa ubijenih, nestalih i stradalih održana u selu Izbica/Izbicë

Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHP Kosovo) organizovao je 26. septembra 2009, u selu Izbica/Izbicë (opština Srbica/Skenderaj), prezentaciju podataka o ubijenim, stradalim i nestalim u ovom selu u periodu 27. do 29. marta i 11. maja 1999. godine.

HPIM3994a

Tokom prezentacije, FHP Kosovo je predstavio statistički prikaz podataka o 124 albanska civila koje su pripadnici srpskih snaga ubili 27. i 28. marta u Izbici/Izbicë, zatim o pripadnicima OVK koji su stradali 29. marta 1999, i o 12 civila Albanaca koje su pripadnici srpskih snaga ubili 11. maja 1999. u seoskom naselju Xhemajli.

HPIM3196a

Prezentaciji, koja je održana u prostorijama osnovne škole Skender Skenderi u Izbica/Izbicë, prisustvovalo je 56 članova porodica ubijenih, stradalih i nestalih.

HPIM3996a

Tom prilikom su članovi porodica žrtava popunili i predali osoblju FHP Kosovo 67 formulara sa podacima o svojim najbližim kao i veliki broj fotografija žrtava.

Na sledećem linku možete preuzeti kompletnu prezentaciju podataka o ubijenim, stradalim i nestalim u u selu Izbica/Izbicë.

Share