Konkurs za stažiste i stažistkinje

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Logo FHPFond za humanitarno pravo (FHP) raspisuje konkurs za stažiste/stažistkinje u okviru projekta Transfer arhive Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju. Praksa će se obavljati u prostorijama FHP-a, u Beogradu, u periodu ne kraćem od tri meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i diplomci, bez obzira na posedovanje radnog iskustva. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru. Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju na email adresu: vladimir.milanovic@hlc-rdc.org, najkasnije do 9. novembra 2018. godine.

Share