Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju pravni analitičar

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju pravni analitičar

Opis poslova :

 • Praćenje pravne regulative, rada nadležnih institucija, problema, međunarodnih standarda i prakse država i međunarodnih tela u oblasti prava na reparacije žrtava kršenja ljudskih prava, a posebno u regionu bivše Jugoslavije;
 • Podrška advokatima u sudskim predmetima u kojima FHP zastupa žrtve, kontakt sa postojećim i potencijalnim strankama, administrativno vođenje i pravna analiza ovih predmeta;
 • Pisanje saopštenja za javnost, itd.

Uslovi:

 • Diplomirani pravnik/ca, (kandidati/kandidatkinje sa masterom iz prava/posebno ljudskih prava će imati prednost);
 • Poznavanje međunarodnih konvencija iz oblasti ljudskih prava i prakse međunarodnih tela za zaštitu ljudskih prava;
 • Poznavanje teorije i prakse tranzicione pravde, posebno u Srbiji i regionu bivše Jugoslavije;
 • Veština pravne analize i pisanja analitičkih tekstova;
 • Napredan nivo poznavanja engleskog jezika (pisanje i govor).

CV, motivaciono pismo, i preporuku profesora i/ili ranijeg poslodavca poslati najkasnije do 22. januara 2018. godine na e-mail adresu konkurs@hlc-rdc.org.

Napomena: biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Share

NOVI ROK: Konkurs za poziciju Fundraising i Outreach konsultanta

NOVI ROK: Konkurs za poziciju Fundraising i Outreach konsultanta

Logo FHP

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju konsultanta za razvoj organizacije, sa iskustvom u oblasti Outreach-a i Fundraising-a. Rok za prijave je 24. septembar 2017. godine.

Za detaljniji opis, pogledajte ToR.

Share

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice

Rok za prijavu: 3. februar 2017. godine

Opis poslova:

 • Istraživanje krivičnih dela počinjenih tokom ili u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji;
 • Pisanje krivičnih prijava i dosijea o počiniocima zločina;
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu.

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Završen Pravni fakultet;
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti krivičnog prava, tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju;
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa;
 • Spremnost za timski rad;
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom.

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom:

 • Master diploma iz oblasti krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, tranzicione pravde ili ljudskih prava.

CV i motivaciono pismo poslati najkasnije do 3. februara 2017. godine elektronskim putem na adresu konkurs@hlc-rdc.org. U naslovu poruke navesti naziv pozicije za koju aplicirate.

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma.

Poželjno je uz prijavu dostaviti i:

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst.

*Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju analitičar/ka

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju analitičar/ka

Rok za prijavu: 27. januar 2017. godine

Opis poslova:

 • Praćenje implementacije Nacionalne strategije za procesuiranje ratnih zločina;
 • Istraživanje tema iz oblasti procesuiranja ratnih zločina i tranzicione pravde;
 • Pisanje izveštaja i publikacija iz oblasti procesuiranja ratnih zločina i tranzicione pravde;
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu.

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Završen Pravni fakultet ili drugi fakultet društvenih nauka;
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo i oblasti uređenih Nacionalnom strategijom za procesuiranje ratnih zločina;
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa;
 • Spremnost za timski rad;
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom.

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom:

 • Master diploma iz oblasti krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava, međunarodnog humanitarnog prava, tranzicione pravde ili ljudskih prava.

CV i motivaciono pismo poslati najkasnije do 27. januara 2017. godine elektronskim putem na adresu konkurs@hlc-rdc.org

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma.

Poželjno je uz prijavu dostaviti i:

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst.

*Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju Finansijskog menadžera.

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju Finansijskog menadžera.

Fond_Logo_200_200Opis poslova:

 • Rukovođenje finansijama regionalnog projekta iz oblasti ljudskih prava koji finansira Evropska komisija
 • Učešće u organizovanju događaja u okviru projekta

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Iskustvo u finansijskom vođenju projekata nevladinih organizacija, posebno onih koje finansira Evropska komisija
 • VSS – VII stepen
 • Odlično poznavanje rada u Excel-u
 • Aktivno znanje engleskog jezika


Share

Raspisani konkursi za posao u FHP

Raspisani konkursi za posao u FHP

Fond_Logo_200_200Fond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za pozicije Finansijskog/e menadžera/ke i Istraživača/ice ljudskih prava.

Rok za prijavu je 1. oktobar 2015. godine.

 Finansijski/a menadžer/ka

Opis poslova:

 • Rukovođenje finansijama regionalnog projekta iz oblasti ljudskih prava koji finansira EK

Potrebne kvalifikacije i veštine

 • Potrebno je iskustvo u radu sa projektima EK
 • Potrebna VSS-VII
 • Odlično poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada u excel-u

CV i motivaciono pismo poslati najkasnije do 01.10.2015. godine elektronskim putem na adresu marina.kljaic@hlc-rdc.org.

Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Istraživač/ica ljudskih prava

Opis poslova:

 • desk i terensko istraživanje
 • kontaktiranje porodica žrtava
 • uzimanje izjava

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • završen Pravni fakultet, Fakultet političkih nauka, Filozofski fakultet – sociologija
 • poznavanje događaja tokom rata u Hrvatskoj i na Kosovu
 • iskustvo u istraživačkom radu i pretraživanju na internetu
 • elementarno znanje o bazama podataka
 • komunikativnost

CV i motivaciono pismo poslati najkasnije do 01.10.2015. godine elektronskim putem na adresu marina.kljaic@hlc-rdc.org.

Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Raspisani konkursi za posao u FHP

Raspisani konkursi za posao u FHP

Logo FHPFond za humanitarno pravo objavljuje konkurs za pozicije Fundraising menadžer/ka i Pravni/a analitičar/ka.

Rok za prijavu je 15 januar 2015. godine.

Share
12