Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

Povodom Dana ljudskih prava: Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu

KKP-98-00-bhs-500

Registar ubijenih/poginulih i nestalih u vezi sa ratom na Kosovu
na internet stranici Kosovske knjige pamćenja:
http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/
http://www.kosovomemorybook.org/
http://www.liberkujtimiikosoves.org/


Share